tăng ca

  1. kamikaze

    Việc làm Tiền tăng ca và tiền lương cho phần thời gian đi lại trong ngành xây dựng tại Nhật Bản

    Hôm nay 5 giờ sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ đã thấy xe của công nhân đang tháo dỡ toà nhà bên cạnh đến và chờ sẵn để bắt đầu công việc. Nhìn xe của họ lại liên tưởng đến việc nhiều người Việt Nam sang Nhật làm việc trong ngành xây dựng (và một số ngành khác liên quan) than thở việc đi làm xa...
  2. kamikaze

    Việc làm Giới thiệu chính sách cải cách phong cách làm việc của Nhật Bản

    Nhằm giải quyết nạn thiếu hụt lao động, song song với việc tăng cường tiếp nhận lao động người nước ngoài, chính phủ Nhật Bản cũng đã thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường làm việc, tăng năng suất lao động. “Cải cách phong cách làm việc” là một trong những động thái đó. Chúng tôi...
Top