telework

  1. yuki1485

    Việc làm Chỉ có khoảng 5% công ty có 70% thời gian làm việc từ xa trong thời gian làm việc.

    Vào tháng 4 năm 2021, số ca nhiễm virus Corona mới đã tăng trở lại ở một số khu vực, việc áp dụng các biện pháp ưu tiên như ngăn chặn sự lây lan và tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba đã được ban hành. Hơn nữa, tuyên bố đã được quyết định mở rộng khu vực đối tượng và kéo dài đến ngày 31...
  2. yuki1485

    Xã hội Chuyển đổi tỷ lệ làm việc từ xa "Đông cao tây thấp" . Sự chênh lệch do số lượng các công ty công nghệ thông tin.

    Chính phủ đã quyết định gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu tiếp tục cắt giảm 70% số lượng nhân viên. Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát hồi tháng 4, tỷ lệ thực hiện công việc từ xa đạt 41,7% ở Tokyo, trong khi đó chỉ là 18,4% ở Osaka và Hyogo, cho thấy sự chậm trễ ở khu vực Kansai. Có vẻ...
Top