thuế

  1. yuri

    Pháp luật Nhật Bản: Những người giàu có và tập đoàn nắm giữ 10 nghìn tỷ yên trong tài khoản ở nước ngoài, điều tra bởi cơ quan thuế quốc gia

    Khi cơ quan thuế quốc gia kiểm tra thông tin về khoảng 2,06 triệu tài khoản do các cá nhân và tập đoàn Nhật Bản nắm giữ tại các tổ chức tài chính ở 86 quốc gia và khu vực ở nước ngoài, người ta thấy rằng số dư lên tới khoảng 10 nghìn tỷ yên. Cơ quan thuế đã công bố vào ngày 2. Rõ ràng là những...
  2. yuri

    Pháp luật "Người bán lại" đầy những mặt hàng không khai báo đã bị phát hiện trong 90% các cuộc điều tra của cơ quan thuế quốc gia. Tại sao họ lại bị phát hiện?

    Kết quả điều tra về thuế thu nhập do cơ quan thuế quốc gia công bố ngày 27 tháng 11 cho thấy thực trạng hoạt động bán lại không khai báo của các cá nhân được gọi là “người bán lại” đã trở thành chủ đề nóng trên mạng. Khi cơ quan thuế quốc gia điều tra 1877 trường hợp cá nhân tham gia giao dịch...
Top