Xã hội Nhật Bản : Nội dung cải cách thuế có thể thực hiện trong năm 2023 là ?

Xã hội Nhật Bản : Nội dung cải cách thuế có thể thực hiện trong năm 2023 là ?

Thông báo cải cách thuế năm 2023 đang đến rất gần . Mỗi năm vào tháng 12, một đề cương cải cách thuế được công bố và mỗi bộ và cơ quan đã gửi yêu cầu từ khoảng tháng 7. Tất nhiên, không phải tất cả các yêu cầu sẽ được chấp thuận, nhưng chúng tôi cũng sẽ giới thiệu chi tiết các yêu cầu có khả năng được thực hiện trong cải cách thuế này.

ダウンロード - 2022-12-08T165705.306.jpg


Gia hạn miễn thuế cho tặng đối với quà tặng một lần khi kết hôn và nuôi con

Đó là yêu cầu do Văn phòng Nội các đệ trình để gia hạn thời hạn nộp đơn, hiện tại là đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, thêm hai năm đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Vấn đề ưu tiên là tạo ra một môi trường trong đó thế hệ trẻ có thể có tầm nhìn cho tương lai. Người ta cho rằng việc chuyển giao tài sản giữa các thế hệ sẽ ngày càng sôi động.

Sự mở rộng mạnh mẽ của NISA

Trong số các yêu cầu do Cơ quan Dịch vụ Tài chính đệ trình, một yêu cầu thường được nhắc đến trên tin tức là việc mở rộng hệ thống NISA. Có thể hiểu rằng chính phủ dự định mở rộng nội dung của hệ thống, chẳng hạn như kéo dài thời gian miễn thuế và thúc đẩy chuyển từ tiết kiệm sang đầu tư.

Mở rộng hệ thống khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ

Về mức khấu trừ phí bảo hiểm nhân thọ, một trong những khoản khấu trừ thu nhập, giới hạn trên của khoản khấu trừ phí bảo hiểm đối với bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế chăm sóc điều dưỡng và bảo hiểm niên kim cá nhân sẽ được mở rộng từ 40.000 yên hiện tại lên 50.000 yên . Tổng số tiền khấu trừ sẽ được giới hạn ở mức 150.000 yên.

Để đáp ứng việc xem xét hệ thống an sinh xã hội do tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số, yêu cầu đã được đệ trình với mục đích hỗ trợ và thúc đẩy an ninh sinh kế thông qua nỗ lực tự lực của người dân. Yêu cầu này đã được gửi vào năm ngoái, nhưng chưa được thực hiện. Tôi tò mò muốn biết việc triển khai năm nay sẽ diễn ra như thế nào.

Ngoài ra, có một yêu cầu đã được gửi liên tục, "Tăng giới hạn miễn thuế thừa kế đối với bảo hiểm tử vong".

Về nội dung, liên quan đến giới hạn miễn thuế thừa kế đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong, giới hạn hiện tại (5 triệu yên x số người thừa kế hợp pháp) sẽ được tăng lên thành "5 triệu yên x số lượng vợ/chồng và người thừa kế hợp pháp là trẻ vị thành niên". Mục đích xem xét đảm bảo sinh hoạt phí sau khi đóng thuế thừa kế đối với hộ gia đình gồm vợ hoặc chồng là chủ hộ đã mất và đứa con chưa thành niên.

Mở rộng các biện pháp miễn thuế cho tặng đối với quà tặng một lần của quỹ giáo dục


Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, thời gian nộp đơn sẽ được kéo dài từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 hiện tại đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 và một tỷ lệ phần trăm nhất định sẽ được quyên góp cho các tập đoàn giáo dục. Do đó, việc giới hạn miễn thuế sẽ được tăng từ 15 triệu yên hiện tại lên 20 triệu yên và đối với những người thụ hưởng trên 23 tuổi, sẽ được miễn thuế đối với "bằng cấp và kỳ thi" đủ điều kiện nhận trợ cấp đào tạo giáo dục.

Có vẻ như chúng ta có thể mong đợi nội dung của hệ thống sẽ thay đổi như thế nào, bao gồm cả việc kéo dài thời gian.

Rà soát, gia hạn miễn thuế xe thân thiện với môi trường

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã gửi yêu cầu gia hạn thời gian áp dụng giảm thuế cho các dòng xe ô tô thân thiện với môi trường hiện tại đối với thuế trọng lượng ô tô và xem xét chi tiết.

Về mặt đánh giá, cần đẩy nhanh cải cách trong lĩnh vực ô tô để đạt được tính trung lập carbon, vì sản xuất và bán hàng không thể phục hồi do tình trạng thiếu chất bán dẫn hiện nay và toàn bộ ngành công nghiệp ô tô đang rơi vào tình trạng khó khăn. Dựa trên điều này, chính phủ đang xem xét bãi bỏ thuế suất trong thời điểm hiện tại.

Điều này cũng nhằm thúc đẩy sự phổ biến hơn nữa của ô tô có hiệu suất môi trường tuyệt vời, và nếu được quyết định chính thức thì không chỉ được gia hạn mà nội dung giảm thuế cũng sẽ được xem xét lại. Ngoài ra, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã đệ trình yêu cầu gia hạn thời gian áp dụng thêm hai năm để gia hạn thuế suất doanh nghiệp đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mở rộng và gia hạn các biện pháp đặc biệt để hạn chế sự xuất hiện của những ngôi nhà bỏ trống

Để hạn chế tình trạng nhà bỏ trống hiện đang là vấn đề nhức nhối trên toàn quốc, các bộ ngành liên quan đã yêu cầu người thân của những người quá cố gửi địa điểm thuộc sở hữu của người quá cố trước ngày 31 tháng 12 của năm sau ba năm kể từ thời điểm thừa kế. Nếu người thừa kế được thừa kế mảnh đất quy định trên chuyển nhượng ngôi nhà ( nếu không chống động đất thì chỉ giới hạn ở ngôi nhà đã được sửa chữa để chống động đất ) hoặc mảnh đất sau khi di dời thì ngôi nhà, mảnh đất sẽ được áp dụng các biện pháp đặc biệt để khấu trừ 30 triệu yên từ tiền lãi khi chuyển nhượng.

Yêu cầu này do Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đưa ra kéo dài biện pháp đặc biệt này trong 4 năm (từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 ) và sau khi chuyển nhượng, khả năng chống động đất của ngôi nhà hoặc nội dung được thêm vào mục tiêu khi việc loại bỏ được thực hiện.

Tổng kết

Trong số các yêu cầu của các bộ, ngành, có nhiều yêu cầu đã gửi hàng năm nhưng chưa được thực hiện, cũng như các yêu cầu mới được gửi. Có khá nhiều điều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân , chẳng hạn như việc gia hạn thời gian và những thay đổi trong hệ thống thuế , vì vậy điều quan trọng là phải biết những yêu cầu nào đang được xem xét.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top