trí tuệ nhân tạo

  1. yuki1485

    Công nghệ Nhật Bản : 53% công ty giới thiệu AI, Nhật Bản bắt kịp Mỹ.

    Mức độ sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) của các công ty Nhật Bản đã bắt kịp với Mỹ . Kết quả trên đã được tìm thấy trong một cuộc khảo sát của "Tập đoàn PwC Nhật Bản", đơn vị phụ trách mảng kinh doanh tư vấn. Tỷ lệ các công ty Nhật Bản giới thiệu AI vào doanh nghiệp của mình đã tăng 10 điểm trong...
Top