Công nghệ Nhật Bản : 53% công ty giới thiệu AI, Nhật Bản bắt kịp Mỹ.

Công nghệ Nhật Bản : 53% công ty giới thiệu AI, Nhật Bản bắt kịp Mỹ.

ダウンロード - 2022-05-20T171713.018.jpg


Mức độ sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) của các công ty Nhật Bản đã bắt kịp với Mỹ . Kết quả trên đã được tìm thấy trong một cuộc khảo sát của "Tập đoàn PwC Nhật Bản", đơn vị phụ trách mảng kinh doanh tư vấn. Tỷ lệ các công ty Nhật Bản giới thiệu AI vào doanh nghiệp của mình đã tăng 10 điểm trong một năm từ 43% năm 2021 lên 53% năm 2022. Do việc giới thiệu AI của các công ty Mỹ bị đình trệ, khoảng cách đang ngày càng thu hẹp giữa Nhật Bản và Mỹ. Mặt khác, khả năng kiểm định chính xác hiệu quả chi phí và đánh giá rủi ro liên quan đến việc sử dụng AI đã làm sáng tỏ thực tế rằng Nhật Bản đang bị tụt lại phía sau.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 1 năm nay tại Nhật Bản và Mỹ, nhắm vào các đối tượng công ty đã hoặc đang cân nhắc giới thiệu AI. Tại Nhật Bản đã nhận được phản hồi từ 300 giám đốc trở lên của các công ty có doanh thu từ 50 tỷ yên trở lên và ở Mỹ là 1.000 giám đốc điều hành của các công ty có doanh thu từ 500 triệu đô la Mỹ trở lên.

Nhìn vào tình trạng giới thiệu AI của các công ty Nhật Bản, trong năm 2022, tỷ lệ "giới thiệu AI toàn công ty" là 13%, "giới thiệu trong một số bộ phận" là 40% và tổng số 53% các công ty đã giới thiệu AI tại Nhật Bản , tăng 10 điểm so với 43% trong năm 2021 , và có thể thấy rằng số lượng các công ty được “giới thiệu trong một số bộ phận” đã tăng lên đáng kể.

Mặt khác, tình trạng giới thiệu AI của các công ty Mỹ là 55% trong năm 2022 và không có tiến triển nào so với 58% vào năm 2021 PwC phân tích giả thuyết, "Ở Mỹ, nơi yêu cầu kết quả trong thời gian ngấn, dự án sẽ dừng nếu không có kết quả. Có thể một phần là do đầu tư đã dừng lại do ảnh hưởng của Corona "

Trên thực tế đã có thể thấy những tiến bộ nào trong việc sử dụng AI ở các công ty Nhật Bản ? Theo một cuộc khảo sát của PwC, 80% được hỏi trả lời rằng đã đưa ra các quy tắc (quản trị dữ liệu) để sử dụng dữ liệu, 67% có một tổ chức chuyên biệt về dữ liệu và đã giới thiệu cơ sở hạ tầng dữ liệu toàn công ty. "Chúng tôi đang thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu của nhân viên bằng cách duy trì danh mục dữ liệu" là 56%. Các tổ chức quản lý dữ liệu và cải thiện môi trường dân chủ hóa dữ liệu đã đạt được nhiều tiến bộ.

Đâu là điểm mà các công ty Nhật Bản đang bị tụt hậu ?

Mặt khác, rõ ràng là Nhật Bản đang bị tụt hậu.

Một là khả năng kiểm định chính xác ROI (lợi tức đầu tư) của khoản đầu tư AI. 64% công ty Mỹ trả lời rằng họ có thể kiểm định chính xác, trong khi chỉ có 21% công ty Nhật Bản trả lời có thể. Câu trả lời "Không thể kiểm định" và "Tôi không biết" là 3% ở Mỹ , trong khi đó ở Nhật Bản là 37%.

Hơn nữa, ngay cả trong những nỗ lực đối phó với những rủi ro do AI tạo ra được gọi là "quản trị AI", sự chậm trễ của các công ty Nhật Bản là điều dễ thấy. Tỷ lệ thực hiện "tăng cường quản trị các hệ thống và quy trình AI" là 43% ở Mỹ và chỉ 34% ở Nhật Bản. Nhật Bản vẫn đang trong giai đoạn xem xét và chưa có động thái như Mỹ.

Xét về mức độ chú ý đến các rủi ro dành riêng cho AI, "rủi ro an ninh mạng" (54%) và "rủi ro về quyền riêng tư" (44%) được xếp hạng cao. Mặc dù đây là những rủi ro thường thu hút sự chú ý, nhưng có rất ít sự quan tâm đến những rủi ro mới dành riêng cho AI.

Ví dụ, "rủi ro liên quan đến an toàn và độ tin cậy". Có những rủi ro như AI nhận dạng vật thể được cài đặt trong lái xe tự động không thể nhận ra chướng ngại vật và gây ra tai nạn va chạm, nhưng mức độ chú ý chỉ là 37%. 22% cũng nói rằng sẽ không thể chịu trách nhiệm về kết quả phán đoán của AI. Có thể thấy rằng thực trạng hiện nay là hiểu biết về quản trị AI là chưa đầy đủ.

Ngoài ra, trong khi sự khác biệt giữa Nhật Bản và Mỹ đang giảm dần với tình trạng giới thiệu của AI, tỷ lệ "giới thiệu toàn công ty" là 26% ở Mỹ và 13% ở Nhật Bản, đây là một sự khác biệt rất lớn.

Nhiều ví dụ cụ thể về việc sử dụng AI của các công ty Nhật Bản nhằm mục đích cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động trong ngành sản xuất và người ta nói rằng các đặc điểm này khác với ở Mỹ, nơi có nhiều trường hợp nhằm mục đích cải thiện CX ( trải nghiệm khách hàng). PwC chỉ ra rằng, "Chúng tôi có ấn tượng rằng việc cải thiện hiệu quả kinh doanh bằng cách sử dụng AI ở Nhật Bản đã được hoàn thành. Trong tương lai, cần phải tạo ra một CX mới."

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top