tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

 1. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : 73% sinh viên đại học tốt nghiệp năm 2023 nhận được lời mời làm việc , cao nhất từ trước đến nay.

  Recruit, công ty điều hành trang thông tin việc làm "Rikunavi", đã công bố vào ngày 7 rằng tỷ lệ nhận được lời mời làm việc của sinh viên đại học dự kiến tốt nghiệp vào năm 2023 tính đến ngày 1 tháng 6 là 73,1%, tăng 4,6 điểm so với năm trước. Tỷ lệ đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay kể từ kỳ...
 2. yuki1485

  Việc làm Cứ 6 người thì có 1 người "muốn nghỉ việc". Tiếng nói của những người gia nhập công ty tháng 4 năm 2021.

  Leverage (quận Shibuya, Tokyo), điều hành dịch vụ hỗ trợ việc làm "Hataractive", đã tiến hành một "bảng câu hỏi về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021" cho các đối tượng nam giới và nữ giới tốt nghiệp đại học vào tháng 3 năm 2021. Trong số đó cho thấy cứ 6 người thì có 1 người...
 3. yuki1485

  Việc làm Tỷ lệ nhận được lời mời làm việc của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (tính đến ngày 1 tháng 6) là 71,8%

  Theo một cuộc khảo sát do Disco công bố vào ngày 7 tháng 6 năm 2021, tỷ lệ nhận được lời mới làm việc của sinh viên đại học cuối cấp ( bao gồm cả sinh viên thạc khoa học năm 2 ) dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2022 là 71,8%, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuộc khảo sát tìm kiếm việc làm...
 4. yuki1485

  Việc làm Tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học mùa xuân này là 96% . Mức giảm thấp thứ hai trong lịch sử, hạn chế tuyển dụng do Corona

  Tỷ lệ có việc làm của sinh viên đại học tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2021 (tính đến ngày 1 tháng 4), do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tổng hợp vào ngày 18 là 96,0%, giảm 2,0 điểm so với cùng kỳ năm trước. Kể từ khi cuộc khảo sát...
 5. yuki1485

  Việc làm Nhật Bản : Tuyển dụng sinh viên mới ra trường "giảm" 22% . Khảo sát từ 110 công ty lớn.

  Vào ngày 18, Kyodo News đã tổng kết bảng câu hỏi về việc tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty vào năm 2022 (từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 ), nhắm đến các đối tượng là 110 công ty lớn. 24 công ty, tương đương 22%, trả lời rằng họ sẽ giảm số lượng tuyển dụng so với...
Top