Việc làm Tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học mùa xuân này là 96% . Mức giảm thấp thứ hai trong lịch sử, hạn chế tuyển dụng do Corona

Việc làm Tỷ lệ có việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học mùa xuân này là 96% . Mức giảm thấp thứ hai trong lịch sử, hạn chế tuyển dụng do Corona

695348.jpg


Tỷ lệ có việc làm của sinh viên đại học tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2021 (tính đến ngày 1 tháng 4), do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản tổng hợp vào ngày 18 là 96,0%, giảm 2,0 điểm so với cùng kỳ năm trước. Kể từ khi cuộc khảo sát được bắt đầu vào năm 1997, đã ghi nhận mức giảm thấp thứ hai sau 10 mùa tốt nghiệp (giảm 3,9 điểm) sau cú sốc Lehman. Các công ty trong ngành du lịch và hàng không, vốn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự lây lan của virus Corona mới, đã hạn chế việc tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, làm tăng số lượng sinh viên không thể tìm được việc làm họ muốn.

Việc săn tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 trùng với thời điểm xảy ra dịch Corona mới. Cơ hội thu thập thông tin đã giảm do các buổi giới thiệu thông tin của công ty bị hủy bỏ, và sự ảnh hưởng đến sinh viên muốn có được lời mời làm việc đã trở nên nghiêm trọng hơn. Một người phụ trách Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, "Chúng tôi muốn hỗ trợ chi tiết" cho những người đã tốt nghiệp đang trong tình trạng thất nghiệp, mặc dù tỷ lệ cung cấp việc làm đã giảm so với tháng 10 năm ngoái (7,0 điểm phần trăm xuống 69,8%).

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top