Việc làm Nhật Bản : Tuyển dụng sinh viên mới ra trường "giảm" 22% . Khảo sát từ 110 công ty lớn.

Việc làm Nhật Bản : Tuyển dụng sinh viên mới ra trường "giảm" 22% . Khảo sát từ 110 công ty lớn.

Vào ngày 18, Kyodo News đã tổng kết bảng câu hỏi về việc tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập công ty vào năm 2022 (từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 ), nhắm đến các đối tượng là 110 công ty lớn.

BB1fMPhC.jpg


24 công ty, tương đương 22%, trả lời rằng họ sẽ giảm số lượng tuyển dụng so với kết quả thực tế trong năm 2021. Vào năm 2021, khi ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa Corona mới, gần một nửa số công ty được hỏi đã giảm hồ sơ tuyển dụng và xu hướng kiềm chế tuyển dụng vẫn tiếp tục, đặc biệt là trong các ngành chịu ảnh hưởng của suy thoái.Việc sử dụng trực tuyến trong các hoạt động tuyển dụng bắt đầu từ thảm họa Corona có lẽ sẽ dần định hình.

Chỉ có 17% (19 công ty) trả lời rằng sẽ tăng số lượng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp trong năm 2022, và 34% (37 công ty) trả lời rằng số lượng tuyển dụng sẽ ngang bằng với năm trước.

Cuộc điều tra được thực hiện từ đầu tháng 3.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top