Xã hội Dân số Nhật Bản sẽ đạt 73,64 triệu người vào năm 2100. Dự báo về những thay đổi trong dân số Nhật Bản của Liên hợp quốc.

Xã hội Dân số Nhật Bản sẽ đạt 73,64 triệu người vào năm 2100. Dự báo về những thay đổi trong dân số Nhật Bản của Liên hợp quốc.

ダウンロード - 2022-08-08T160540.467.jpg


Dân số Nhật Bản giảm do tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số cũng như sự thay đổi tỷ lệ thành phần theo nhóm tuổi là chủ đề bàn luận và thảo luận hàng ngày, đồng thời đưa ra các đề xuất giải pháp đối phó với vấn đề này . Dân số suy giảm không khác gì sự suy giảm quyền lực của một quốc gia, và sự suy giảm nhóm tuổi tham gia sản xuất và sự gia tăng người cao tuổi sẽ khiến cán cân phúc lợi xã hội lâm vào tình trạng nguy hiểm. Lần này, bài viết sẽ sử dụng dữ liệu do Liên hợp quốc công bố để xác nhận những dự đoán về dân số trong tương lai của Nhật Bản.

Dữ liệu được trích xuất và xem xét kỹ lưỡng lần này là "Triển vọng Dân số Thế giới 2022 ( World Civil Prospects, 2022 Revised Edition)" trên trang web chính thức của Liên hợp quốc (dữ liệu dựa trên ước tính nhân khẩu học của Ban Dân số của Ban Thư ký Liên hợp quốc về Kinh tế và xã hội). Dân số (ước tính) từ năm 2020 đến năm 2100 được chia thành 3 nhóm tuổi (dưới 14, 15-64 và trên 65) và được sắp xếp theo đơn vị 5 năm để dễ dàng theo dõi hơn.

Tổng dân số sẽ tiếp tục giảm với tốc độ không đổi từ năm 2020, đây là giá trị được công bố mới nhất. Sau năm 2020, mức tăng dân số già từ 65 tuổi trở lên sẽ đạt đỉnh vào năm 2045 và sẽ giảm dần sau đó. Điều này trái ngược với thực tế là số lao động đang làm việc từ 15 đến 64 tuổi và thế hệ thất nghiệp từ 14 tuổi trở xuống sẽ giảm đồng đều từ năm 2020 trở đi.

Nhìn vào tỷ số thành phần theo nhóm tuổi, có vẻ như tỷ số của từng nhóm tuổi sẽ đạt đỉnh vào khoảng 15 năm sau năm 2045 khi dân số nhóm tuổi kết thúc tăng và tỷ số của từng nhóm tuổi sẽ ổn định sau đó.

Xét về tỷ lệ của từng nhóm tuổi trên tổng dân số, tỷ lệ suy giảm của nhóm tuổi 14 trở xuống hầu như không đổi, và sau năm 2040 sẽ hầu như không thay đổi. Mặt khác, tỷ lệ suy giảm đối với những người từ 15 đến 64 tuổi sẽ lớn cho đến năm 2050 và cuối cùng sẽ chững lại vào năm 2070. Đối với những người từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ này sẽ chững lại sau khi đạt đỉnh từ năm 2055 đến năm 2065. Số liệu thống kê của các quốc gia dự báo giá trị lên đến 2100, nhưng không chắc rằng xu hướng sau đó sẽ thay đổi đáng kể so với tỷ lệ này.

Tất nhiên những con số hiện tại chỉ là ước tính, và tùy thuộc vào phương pháp dự báo và điều kiện tiên quyết, sự biến động sẽ tăng lên, đặc biệt là khi tuổi tác tăng lên. So với phiên bản năm 2019 của cuộc khảo sát tương tự do Liên hợp quốc công bố ba năm trước, có một số khác biệt về sự thay đổi của tỷ lệ thành phần theo nhóm tuổi và dân số. Thay vào đó, sẽ an toàn hơn nếu nhìn nhận ở mức "dự báo". Ngoài ra, vì đây là cách tính dựa trên "ước tính vừa phải" (tình huống tỷ lệ sinh ở mức vừa phải ) nên có khả năng chênh lệch lớn so với giá trị hiện tại do những thay đổi của nền kinh tế, xã hội, chính trị. , văn hóa, v.v.

Tuy nhiên, nhìn vào các tỷ lệ thành phần dân số dựa trên dự báo này, có thể dễ dàng hình dung ra nhiều vấn đề sẽ nảy sinh hoặc trở nên nghiêm trọng hơn trong điều kiện một xã hội già hóa dân số và một xã hội có tỷ lệ sinh thấp. Không còn nghi ngờ gì nữa, ưu tiên hàng đầu là tạo ra một xã hội dễ dàng nuôi dạy trẻ em, và việc xác minh và thực hiện các biện pháp đối phó là cần thiết.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top