Kinh tế Đồng yên yếu “dễ ảnh hưởng giá cả”, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phản ứng bằng chính sách tiền tệ.

Kinh tế Đồng yên yếu “dễ ảnh hưởng giá cả”, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phản ứng bằng chính sách tiền tệ.

https___imgix-proxy.n8s.jp_DSXZQO4799519007052024000000-1.jpg


Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết với Cơ quân Dịch vụ Tài chính của Hạ viện vào sáng ngày 8 về việc đồng yên mất giá nhanh chóng, ``Chúng ta cần nhận thức được rủi ro biến động tỷ giá hối đoái có nhiều khả năng ảnh hưởng đến so với trước đây.” , ông nhấn mạnh.

Sau đó, ông tuyên bố, “Các biện pháp chính sách tiền tệ sẽ cần phải được thực hiện tùy theo xu hướng (trong tỷ giá hối đoái).” , thống đốc Ueda trả lời câu hỏi của ông Ichiro Tsukada của Đảng Dân chủ Tự do.

Ông Ueda giải thích rằng trong bối cảnh các công ty đang có phong trào tăng giá hàng hóa, dịch vụ và tiền lương, đồng yên yếu hơn có thể dẫn đến giá cả trong nước tăng do giá nhập khẩu tăng. Ông chỉ ra, `` Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang rất chú ý đến sự mất giá gần đây của đồng yên trong việc quản lý chính sách tiền tệ .'

( Nguồn tiếng Nhật )'
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top