Xã hội Liệu có cơn sốt “tăng lương” vào năm 2024? Những ngành nào thực tế có thể mong đợi tăng lương ?

Xã hội Liệu có cơn sốt “tăng lương” vào năm 2024? Những ngành nào thực tế có thể mong đợi tăng lương ?

ダウンロード - 2024-03-22T145212.358.jpg


Theo thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, 89,1% công ty đã “tăng hoặc sẽ tăng mức lương trung bình trên mỗi nhân viên” vào năm 2023. Ngày nay, khi giá cả tiếp tục tăng và điều kiện tài chính hộ gia đình khó khăn, nhiều người đang hy vọng rằng cơn sốt tăng lương sẽ tiếp tục vào năm 2024.

Do đó, lần này, bài viết đã điều tra tình hình tăng lương vào năm 2023 và những ngành có thể mong đợi mức tăng lương trên thực tế, đồng thời cũng sẽ giới thiệu những điểm mà các công ty tập trung vào khi sửa đổi tiền lương, vì vậy vui lòng tham khảo nếu bạn đang mong muốn được tăng lương.

Những công ty nào tăng lương vào năm 2023 ? Trung bình mức tăng bao nhiêu ?

Theo “Bản tóm tắt khảo sát thực tế về việc tăng lương năm 2020” của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, 89,1% các công ty trả lời rằng họ đã tăng lương hoặc đang có kế hoạch tăng lương vào năm 2023.

Tỷ lệ công ty tăng lương theo quy mô công ty như sau.

●Trên 5000 người: 97,3%
●1000-4999 người: 93,3%
●300-999 người: 93,1%
●100-299 người: 87,4%

Mức lương trung bình sửa đổi cho mỗi người là 9.437 yên, cao hơn đáng kể so với mức 5.534 yên của năm trước. Mức lương trung bình sửa đổi trên mỗi nhân viên theo quy mô công ty như sau.

●Trên 5.000 người: 12.394 yên
●1000-4999 người: 9676 yên
●300-999 người: 9227 yên
●100-299 người: 7420 yên

Khảo sát cho thấy khoảng 90% công ty đã tăng lương, công ty càng lớn thì càng chủ động trong việc tăng lương.

Tỷ lệ công ty tăng lương cao hơn 3,4 điểm phần trăm so với mức 85,7% của năm 2022 và dự kiến làn sóng tăng lương sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2024 với tốc độ này.

Những ngành nào thực tế có thể mong đợi tăng lương?

Sau đây là bảng tóm tắt tỷ lệ phần trăm các công ty tăng lương theo ngành theo thứ tự giảm dần.

Vị trí thứ nhất: Ngành xây dựng (99,7%)
Vị trí thứ 2: Công nghiệp sản xuất (97,4%)
Vị trí thứ 3: Điện, khí đốt, cung cấp nhiệt, công nghiệp nước (92,9%)
Vị trí thứ 4: Ngành bất động sản, ngành cho thuê hàng hóa (92,3%)
Vị trí thứ 5: Công nghiệp thông tin và truyền thông (91,8%)

Những người làm việc trong các ngành này có thể mong đợi được tăng lương với xác suất cao.

Mặt khác, tỷ lệ doanh nghiệp tăng lương thấp nhất thuộc ngành vận tải và bưu chính với tỷ lệ 71,0%. Tỷ lệ thấp nhất tiếp theo là 77,4% trong ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, với mức giảm lương trung bình mỗi người là cao nhất ở mức 1,1%.

Doanh nghiệp tập trung vào điểm nào khi điều chỉnh lương ?

Những điểm mà các công ty tập trung vào khi điều chỉnh tiền lương như sau.

●Kết quả hoạt động của công ty: 36,0% (40,0% năm ngoái)
●Đảm bảo và giữ chân lực lượng lao động: 16,1% (11,9%)
●Duy trì việc làm: 11,6% (10,7%)
●Không có yếu tố quan trọng: 9,5% (16,7%)
●Xu hướng giá: 7,9% (1,3%)

Mặc dù hầu hết các công ty đều nhấn mạnh vào hiệu quả hoạt động của công ty mình, con số này đã giảm so với năm trước, cho thấy số lượng công ty điều chỉnh tiền lương theo xu hướng giá cả đã tăng lên. Do điều kiện xã hội gần đây, có thể nói rằng các công ty buộc phải tăng lương bất kể hiệu quả kinh doanh như thế nào.

Ngành xây dựng có số lượng công ty tăng lương cao nhất ! Kỳ vọng cơn sốt tăng lương vào năm 2024

Ngành xây dựng có số lượng công ty thực hiện tăng lương lớn nhất vào năm 2023 với 99,7%. Tiếp theo là ngành ``Sản xuất'' ở mức 97,4% và ``Điện, khí đốt, cung cấp nhiệt và cung cấp nước'' ở mức 92,9%.

Khoảng 90% công ty đã tăng lương vào năm 2023 và trong khi nhiều công ty tập trung vào hiệu quả hoạt động khi điều chỉnh tiền lương, nhận thấy rằng ngày càng có nhiều công ty đang tính đến xu hướng giá cả. Khi xem xét việc làm hoặc thay đổi nghề nghiệp, cần kiểm tra các ngành mà thực sự có thể mong đợi được tăng lương.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top