Kinh tế Mặc dù tốc độ tăng lương là 3,2%, mức cao nhất trong 24 năm nhưng lương thực tế đã giảm 18 tháng liên tiếp. “Các nguyên nhân nghiêm trọng” là gì?

Kinh tế Mặc dù tốc độ tăng lương là 3,2%, mức cao nhất trong 24 năm nhưng lương thực tế đã giảm 18 tháng liên tiếp. “Các nguyên nhân nghiêm trọng” là gì?

ダウンロード - 2023-11-21T170500.073.jpg


Theo kết quả “Khảo sát thực trạng tăng lương” được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố vào ngày 28 tháng 11, tỷ lệ tăng lương trung bình trên mỗi nhân viên là 3,2%, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1999. Tuy nhiên, theo Khảo sát Thống kê Lao động Hàng tháng (giá trị được xác nhận cho tháng 9), tiền lương thực tế đã ở mức âm 18 tháng liên tục so với năm trước.

Tiền lương thực tế là gì ?

Đầu tiên, chúng ta hãy xem lại tiền lương thực tế là gì.

Tiền lương thực tế được tính bằng cách lấy số tiền lương danh nghĩa mà người lao động thực sự nhận được trừ đi lạm phát. Ngay cả khi lương của bạn tăng, nếu mức tăng giá vượt quá mức tăng thì điều đó cũng giống như việc lương của bạn giảm.

Nói cách khác, để lương tăng và lương thực tế cũng tăng, cần có hai yếu tố sau.

- Tăng lương

- Tốc độ tăng lương vượt quá tốc độ tăng giá

Công thức tính chỉ số tiền lương thực tế như sau.

[Công thức tính chỉ số lương thực tế]

Chỉ số tiền lương thực tế = tiền lương danh nghĩa ÷ chỉ số giá tiêu dùng × 100

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo lường biến động giá (giá bán lẻ) của tổng số 582 sản phẩm và dịch vụ và được Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố hàng tháng.

Tiền lương thực tế giảm có nghĩa là mức tăng lương không theo kịp mức tăng giá và người dân trở nên nghèo hơn vì khả năng mua hàng hóa và dịch vụ của họ giảm.

Tiền lương thực tế được tính hàng tháng trong "Khảo sát thống kê lao động hàng tháng" do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thực hiện và kết quả của tháng trước tháng trước sẽ được công bố. Con số đã âm trong 17 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Trong giai đoạn này, chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng so với cùng tháng năm ngoái.

Tại sao tiền lương thực tế giảm?

Tại sao tiền lương thực tế tiếp tục giảm ở Nhật Bản ? Như đã đề cập ở trên, tiền lương thực tế giảm do tốc độ tăng tiền lương không thể theo kịp tốc độ tăng giá.

Theo kết quả của ``Khảo sát về tình trạng tăng lương thực tế'', các công ty đã thực hiện điều chỉnh lương vào năm 2023 hoặc những công ty đang có kế hoạch thực hiện và đã quyết định về số tiền, nhận thấy rằng các yếu tố hàng đầu là như sau.

・Hiệu suất doanh nghiệp (36,0%) *40,0% trong năm tài chính 2022

・Đảm bảo và giữ chân lực lượng lao động (16,1%) *11,9% trong năm tài chính 2022

・Duy trì việc làm (11,6%) *10,7% trong năm tài chính 2022

・Xu hướng giá (7,9%) *1,3% trong năm 2022

Trong số này, ``hiệu suất doanh nghiệp'' số một chiếm 40,0% trong năm tài chính 2022, nhưng con số này đã giảm xuống còn 36,0%. Mặt khác, vị trí thứ hai là "bảo đảm và giữ chân lực lượng lao động" tăng từ 11,9% lên 16,1%, và vị trí thứ tư là "xu hướng giá cả" tăng đáng kể từ 1,3% lên 7,9%.

Số lượng doanh nghiệp tăng lương do hiệu quả kinh doanh được cải thiện đã giảm so với năm trước. Mặt khác, ngày càng nhiều công ty quyết định tăng lương để đảm bảo an toàn cho người lao động hoặc bảo vệ sinh kế của người lao động trước tình trạng giá cả tăng cao.

Nói cách khác, mặc dù tốc độ tăng lương đã đạt mức cao nhất trong 24 năm nhưng không chỉ các công ty tăng lương để phản ánh hiệu quả kinh doanh được cải thiện mà nhiều công ty buộc phải tăng lương do các yếu tố bên ngoài.

Ngược lại, giá cả đang tăng cao. Có hai yếu tố chính góp phần vào việc tăng giá hiện nay.

Yếu tố đầu tiên là giá năng lượng và lương thực đang tăng vọt trên toàn thế giới do việc Nga xâm chiếm Ukraine bắt đầu từ năm 2022.

Yếu tố thứ hai là sự mất giá kỷ lục của đồng yên gần đây. Trong khi Nhật Bản áp dụng chính sách lãi suất cực thấp thì các nước khác lần lượt tăng lãi suất khiến đồng yên vốn có lãi suất thấp hơn bị bán ra và đồng yên giảm giá.

Những yếu tố này kết hợp lại khiến giá tăng kỷ lục. Và mức tăng lương không theo kịp tốc độ tăng giá.

Việc Nga xâm chiếm Ukraine hay sự mất giá của đồng yên đều không phải là những vấn đề có thể giải quyết chỉ sau một đêm. Không có triển vọng giải quyết tình hình ở Ukraine và chính sách lãi suất cực thấp của Nhật Bản, một yếu tố làm mất giá đồng yên, có thể cản trở sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản nếu lãi suất được tăng lên.

Giá cả tăng cao tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng cho đời sống người dân, và việc tăng lương thực tế, tức là đảm bảo mức tăng lương tương xứng với mức tăng giá, là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, thực tế là chính sách tiền tệ được thực hiện dưới chiêu bài đưa nền kinh tế Nhật Bản vào con đường phục hồi đã khiến đồng Yên yếu hơn, khiến giá cả tăng vọt.

Làm thế nào Nhật Bản có thể vượt qua tình trạng này ? Tình hình khó khăn có thể sẽ còn tiếp diễn đối với chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top