Kinh tế Số vụ phá sản do “giá cao” trong tháng 5 tăng lên 87 vụ ,cao nhất từ trước đến nay do giá tăng kể từ đại dịch Corona.

Kinh tế Số vụ phá sản do “giá cao” trong tháng 5 tăng lên 87 vụ ,cao nhất từ trước đến nay do giá tăng kể từ đại dịch Corona.

img_50b58e640b2ab1beff876620087c0408283029 (1).jpg


Phá sản vì “giá cao” vào tháng 5 năm 2024

Các vụ phá sản do chuyển giá không theo kịp tốc độ tăng giá, và các vụ phá sản không chịu được chi phí gia tăng do dòng tiền chảy ra để chi trả chi phí lao động và trả nợ vay, đang gia tăng đều đặn. Có 87 vụ phá sản do “giá cao” trong tháng 5/2024 ( tăng 47,4% so với cùng tháng năm ngoái ), con số cao nhất kể từ đại dịch Corona . Trong khi đó, tổng nợ phải trả là 19.441 triệu yên ( giảm 90,0% so với cùng kỳ năm ngoái ).

Vào ngày 29 tháng 4, tỷ giá đô la Mỹ/yên tạm thời vượt quá 160 yên = 1đô la, chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thực hiện can thiệp ngoại hối với tổng trị giá 9.788,5 tỷ yên (từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5), nhưng đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu, và nhiều đợt tăng giá khác nhau đang làm cạn kiệt sức mạnh của các công ty.

Theo ngành, số vụ phá sản lớn nhất là ngành dịch vụ (tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước), tiếp theo là sản xuất (tăng 41,6%) và xây dựng (tăng 6,2%), mỗi ngành có 17 trường hợp. Trong khi giá nguyên vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu… ngày càng tăng thì việc chuyển chi phí sang giá khó khăn và sự suy giảm lợi nhuận ngày càng nghiêm trọng.

Xét về số nợ, có 44 trường hợp nợ từ 100 triệu yên trở lên và 43 trường hợp nợ dưới 100 triệu yên. Tuy nhiên, tốc độ tăng đặc biệt đáng chú ý, với những người có khoản nợ dưới 100 triệu yên tăng 95,4% (tăng 18,9% so với cùng tháng năm ngoái), cho thấy quy mô kinh doanh càng nhỏ thì khả năng trụ cột càng kém. giá cao.

Theo loại hình phá sản, có 79 vụ (tăng 51,9% so với cùng kỳ), chiếm 90% (90,8% tổng số).

Số vụ phá sản do “giá cao” đã vượt tháng năm trước trong 5 tháng liên tiếp từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024. Số vụ phá sản lũy kế từ tháng 1 đến tháng 5 là 327 (tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái) , 251 trường hợp cùng kỳ năm ngoái), tăng 1,3 lần. Trong khi giá tăng dẫn đến doanh thu tăng, chúng cũng dẫn đến chi phí mua sắm tăng, thúc đẩy nhu cầu vốn của các công ty. Tuy nhiên, nhiều công ty đang phải gánh khoản nợ quá lớn do phải hỗ trợ trong đại dịch Corona , gây khó khăn cho việc huy động vốn mới. Ngoài ra, thời điểm bắt đầu trả các khoản vay 0-0 đã đạt đến đỉnh điểm cuối cùng vào tháng 4 năm 2024 và các dòng tiền ra như trả nợ cũng ngày càng tăng. Vì lý do này, tình trạng giá cả tăng cao đẩy tình trạng phá sản ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và cần có các biện pháp hữu hiệu đối với các công ty đang gặp khó khăn.

87 vụ phá sản do “giá cao” xảy ra trong tháng 5, gấp khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Số vụ phá sản do “giá cao” trong tháng 5/2024 là cao nhất kể từ đại dịch Corona, ở mức 87 trường hợp (tăng 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái), tăng mạnh khoảng 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. tháng năm ngoái. Kể từ tháng 1 năm 2024, nó đã vượt quá tháng này năm ngoái trong 5 tháng liên tiếp.

Mặt khác, tổng nợ phải trả giảm đáng kể xuống còn 19.441 triệu yên (giảm 90,0% so với cùng tháng năm ngoái).

Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thực hiện can thiệp ngoại hối với tổng trị giá 9.788,5 tỷ yên từ ngày 26/4 đến ngày 29/5, nhưng tỷ giá biến động mạnh và duy trì ở mức 155 yên = 1 USD trong tháng 6. Vì lý do này, không có nguyên nhân nào khiến giá giảm và rất có thể số vụ phá sản do “giá cao” của các doanh nghiệp vừa và nhỏ không kịp chuyển giá sẽ tiếp tục gia tăng.

[Theo ngành] Tăng ở 8 ngành

Xét theo ngành, có 8 ngành tăng.

Số ca mắc nhiều nhất là trong ngành dịch vụ (tăng 54,5% so với cùng tháng năm ngoái), sản xuất (tăng 41,6%) và xây dựng (tăng 6,2%) với 17 trường hợp mỗi ngành. Tiếp theo là ngành vận tải với 12 vụ (tăng 50,0%) và ngành bán buôn với 11 vụ (tăng 175,0%).

Ngay cả sau khi chính phủ và sự can thiệp tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu. Điều này nêu rõ khó khăn trong việc chuyển mức tăng giá nguyên vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu... sang ngành xây dựng, sản xuất, vận tải và dịch vụ, những ngành có nhiều nhà thầu phụ, gần gũi với người tiêu dùng.

[Theo ngành] Số vụ việc lớn nhất là vận tải hàng hóa đường bộ với 11 vụ

Theo ngành (phân ngành), số vụ nhiều nhất là vận tải hàng hóa đường bộ với 11 vụ (tăng 37,5% so với cùng tháng năm trước). Tiếp theo là xây dựng tổng hợp với 10 trường hợp (tăng 42,8%). Hai ngành có 10 vụ trở lên đã rơi vào tình trạng thiếu lao động ngay cả trước đại dịch COVID-19. Ngoài ra, chi phí tăng do giá nhiên liệu, vật liệu tăng đã tạo gánh nặng lớn cho dòng tiền.

Ngoài ra, tiếp theo là các ngành liên quan đến thực phẩm với 9 nhà hàng (tăng 80,0% so với cùng kỳ năm ngoái), 4 ngành sản xuất thực phẩm (tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và 4 ngành bán buôn thực phẩm và đồ uống (tăng 300,0% so với cùng kỳ năm ngoái) , với chi phí lao động, chi phí nguyên liệu và chi phí tiện ích tăng cao ảnh hưởng đến chúng.

[Theo loại hình ] Phá sản 90%

Theo loại hình, có 79 trường hợp phá sản (tăng 51,9% so với cùng kỳ), chiếm 90% (90,8% tổng số).

Ngoài ra, có 6 trường hợp tạm dừng giao dịch (tăng 100,0% so với cùng kỳ năm trước) và 2 trường hợp phục hồi dân sự (giảm 33,3% so với cùng kỳ).

Khi giá nguyên liệu thô, nhiên liệu và năng lượng tiếp tục tăng do đồng Yên yếu, công ty càng nhỏ thì càng khó vượt qua mức tăng giá. Không có triển vọng phục hồi hiệu quả kinh doanh và dòng tiền eo hẹp, hầu hết các công ty đang lựa chọn phá sản để cơ cấu lại các khoản nợ.

[Theo số tiền nợ] Tăng mạnh dưới 100 triệu yên

Theo số tiền nợ, phổ biến nhất là 35 trường hợp với số tiền từ 100 triệu đến 500 triệu yên (tăng 40,0% so với cùng kỳ năm ngoái). Tiếp theo là 27 trường hợp có số tiền từ 10 triệu đến 50 triệu yên (tăng 170,0% so với cùng tháng năm ngoái) và 16 trường hợp có số tiền từ 50 triệu đến 100 triệu yên (tăng 33,3% so với cùng tháng năm ngoái).

Số vụ trên 100 triệu yên (44 vụ) và dưới 100 triệu yên (43 vụ) gần nhau. Tuy nhiên, mức tăng dưới 100 triệu yên là 95,4%, vượt xa mức tăng 18,9% của trên 100 triệu yên.

[Theo vốn] Tăng quy mô vừa và nhỏ

Xét theo số vốn, phổ biến nhất là 31 trường hợp có số tiền từ 1 triệu đến 5 triệu yên (tăng 106,6% so với cùng tháng năm ngoái, 15 trường hợp so với cùng tháng năm ngoái). Tiếp theo là 30 trường hợp có số tiền từ 10 triệu đến 50 triệu yên (tăng 30,4% so với cùng tháng năm ngoái) và 13 trường hợp có số tiền từ 5 triệu đến 10 triệu yên (tăng 8,3% so với cùng tháng năm ngoái).

Sức mạnh quản lý của một công ty càng yếu thì càng khó hấp thụ các chi phí gia tăng.

[Theo vùng] Tăng ở 6 vùng

Xét theo vùng, 6/9 vùng có mức tăng so với cùng tháng năm ngoái. Mức tăng lớn nhất là ở Kyushu, với mức tăng 333,3% so với cùng tháng năm ngoái. Tiếp theo là Hokuriku với mức tăng 200,0% và Chubu với mức tăng 116,6%.

Tính theo tỉnh, 20 tỉnh có số vụ phá sản tăng, 12 tỉnh giảm có số vụ giảm và 15 tỉnh có số vụ tương tự.

Số vụ phá sản cao nhất ghi nhận ở Osaka, với 8 vụ (5 vụ trong cùng tháng năm ngoái). Tiếp theo là Hokkaido (6 trường hợp) và Fukuoka (2 trường hợp), mỗi nơi 7 trường hợp, Shizuoka có 6 trường hợp (0 trường hợp), Miyagi (0 trường hợp), Aichi (2 trường hợp) và Okinawa (3 trường hợp), với 5 trường hợp từng tỉnh.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top