Xã hội Yêu cầu của Thủ tướng Kishida “Tăng lương 3%” , cụ thể hóa chính sách phân phối.

Xã hội Yêu cầu của Thủ tướng Kishida “Tăng lương 3%” , cụ thể hóa chính sách phân phối.

Thủ tướng Fumio Kishida đã quyết định yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp tăng lương thêm 3% để chuẩn bị cho thỏa thuận lương vào mùa xuân năm 2022. Một số quan chức chính phủ đã cho biết vào hôm qua. Thủ tướng sẽ kế thừa "thỏa thuận lương vào mùa xuân do chính phủ thực hiện" đã được thiết lập trong chính quyền Abe thứ hai, và sẽ cố gắng thể hiện chính sách phân phối mà ông nhấn mạnh.

ダウンロード - 2021-11-26T101646.659.jpg


Vào ngày 26, Thủ tướng sẽ tổ chức cuộc họp thứ ba của chính phủ "Hội nghị hiện thực hóa chủ nghĩa tư bản mới" và bắt đầu thảo luận về việc tăng lương. Cuộc họp sẽ bao gồm ông Masakazu Tokura, Chủ tịch hiệp hội các tổ chức kinh doanh Nhật Bản, ông Akio Mimura, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Kengo Sakurada, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản , và bà Tomoko Yoshino, Chủ tịch Hiệp hội quỹ hưu trí . Vì các đại diện cho "chính phủ - lao động và quản lý" sẽ gặp nhau nên sẽ dễ dàng cho các cuộc đàm phán tăng lương, và một quan chức tại Văn phòng Thủ tướng cho biết, "Cuộc họp vào ngày 26 là một sự khởi đầu, nhưng (trong tương lai) thủ tướng sẽ yêu cầu việc tăng lương 3%. "

Thủ tướng nhắc lại tại cuộc họp đầu tiên của "Trụ sở thực hiện chủ nghĩa tư bản mới" của LDP vào ngày 25, "Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ tầng lớp trung lưu cốt lõi của nền dân chủ lành mạnh. Chúng tôi sẽ thực hiện một vòng tuần hoàn tăng trưởng và phân phối ." Thủ tướng có chính sách tập trung vào việc mở rộng tầng lớp trung lưu theo hướng hiện thực hóa "chủ nghĩa tư bản mới" trong chính sách bảng hiệu, và coi việc tăng lương như một con át chủ bài.

Liên quan đến thỏa thuận lương vào mùa xuân do chính phủ đưa ra, chính quyền Abe đã bắt đầu yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp tăng lương vào năm 2014 và đưa ra "mức tăng 3%" như một mục tiêu cụ thể lần đầu tiên trong thỏa thuận lương vào mùa xuân vào năm 2018, sau đó không bước vào phần trình bày các mục tiêu đích , nhưng Thủ tướng Kishida đánh giá rằng mức 3% có kết quả trình bày đã được kiểm chứng và sẽ dễ dàng thu hút được sự thấu hiểu của cộng đồng doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, dường như mức tăng lương tối thiểu luôn nằm trong khoảng 3%.

Chính phủ đã đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao thu nhập của nhân viên chăm sóc điều dưỡng, giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo lên 3% kể từ tháng 2 năm 2022 trong các biện pháp kinh tế do Nội các quyết định vào ngày 19. Một quan chức chính phủ cho biết, "Chúng tôi đã xem xét giá công khai càng sớm càng tốt và cho thấy ý định của chính phủ. Tôi hy vọng khu vực tư nhân sẽ tiếp tục."

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, tỷ lệ tăng lương của các công ty tư nhân lớn đã giảm kể từ khi đạt đỉnh 2,38% vào năm 2015 sau chính quyền Abe thứ hai, và thậm chí vào năm 2018 khi cựu Thủ tướng Shinzo Abe yêu cầu 3 %, 2 ・ 26%. Hiện tại, có rất nhiều ngành công nghiệp đang bị ảnh hưởng lớn virus Corona mới, và khả năng chỉ có một số công ty có thể ứng phó với việc tăng lương 3% nêu trên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top