TỪ VỰNG

文字.語彙
Từ vựng, từ lóng, thành ngữ,... tiếng Nhật.
Trả lời
1
Lượt xem
1,739
Trả lời
0
Lượt xem
1,986
Trả lời
22
Lượt xem
3,983
Top