dân số

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Số trẻ em đã giảm trong 40 năm liên tiếp, mức thấp nhất từ trước đến nay

    Ngày 5 tháng 5 là "Tết thiếu nhi". Số trẻ em đã giảm trong 40 năm liên tiếp, ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo ước tính dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông tổng hợp trước Tết Thiếu nhi, số trẻ em dưới 14 tuổi bao gồm cả người nước ngoài là 14,93 triệu em, ít hơn năm trước 190.000 em. Đây...
Top