Xã hội Nhật Bản: Số trẻ em đã giảm trong 40 năm liên tiếp, mức thấp nhất từ trước đến nay

Xã hội Nhật Bản: Số trẻ em đã giảm trong 40 năm liên tiếp, mức thấp nhất từ trước đến nay

Ngày 5 tháng 5 là "Tết thiếu nhi". Số trẻ em đã giảm trong 40 năm liên tiếp, ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Theo ước tính dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông tổng hợp trước Tết Thiếu nhi, số trẻ em dưới 14 tuổi bao gồm cả người nước ngoài là 14,93 triệu em, ít hơn năm trước 190.000 em. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay trong 40 năm giảm liên tiếp. Tỷ lệ này là 7,65 triệu đối với trẻ trai và 7,28 triệu đối với trẻ gái, số lượng trẻ trai cao hơn một chút.

Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em trong tổng dân số là 11,9%, mức thấp kỷ lục kể từ năm 1950. Tỷ lệ trẻ em đã giảm trong 47 năm liên tiếp kể từ năm 1975, thời kỳ bùng nổ trẻ em thứ hai. Mặt khác, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên liên tục tăng kể từ năm 1950, tỷ lệ sinh giảm và dân số già ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Hơn nữa, tỷ lệ trẻ em ở mức thấp nhất so với các nước khác. Theo niên giám nhân khẩu học của Liên hợp quốc, mặc dù năm điều tra khác nhau, nhưng tỷ lệ trẻ em ở Nhật Bản trong số 33 quốc gia có dân số từ 40 triệu trở lên thấp hơn 12,2% ở Hàn Quốc. Đó là một điều tồi tệ.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (68).jpg
    ダウンロード (68).jpg
    8.8 KB · Lượt xem: 128

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top