Xã hội [Dữ liệu Nhật Bản] Dân số giảm 860.000 người trong 5 năm: Tập trung rõ ràng ở khu vực Tokyo, dân số giảm ở 38 tỉnh

Xã hội [Dữ liệu Nhật Bản] Dân số giảm 860.000 người trong 5 năm: Tập trung rõ ràng ở khu vực Tokyo, dân số giảm ở 38 tỉnh

Sau cuộc khảo sát năm 2015, dân số đã giảm trong cuộc khảo sát kéo dài 20 năm. Nhật Bản đã bước vào giai đoạn suy giảm dân số do tỷ lệ sinh giảm và dân số già.

Theo số liệu sơ bộ của cuộc điều tra dân số năm 2020 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, dân số Nhật Bản (bao gồm cả người nước ngoài) tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020 là 122.266.568 người, đã giảm 868.177 người so với cuộc điều tra trước đó (2015). Cuộc điều tra dân số được tiến hành 5 năm một lần kể từ năm 1920, nhưng đã bị âm lần thứ hai liên tiếp, sau cuộc điều tra dân số kéo dài 15 năm, đây là lần giảm dân số đầu tiên.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, dân số Nhật Bản, đứng thứ 10 trên thế giới trong cuộc khảo sát trước đó, đã bị Mexico vượt qua và lùi xuống thứ 11.

Theo tỉnh, Tokyo có dân số lớn nhất là 14.064.694 người, tiếp theo là Kanagawa với 9.244.411 người và Osaka với 8.842.523 người. Con số nhỏ nhất là 555.847 người ở tỉnh Tottori.

Theo tỉnh, dân số chỉ tăng ở chín tỉnh: Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Aichi, Shiga, Osaka, Fukuoka và Okinawa. Và đã giảm ở 38 tỉnh.

Tỷ lệ tăng dân số ở Tokyo cao nhất là 4,1%, cao hơn so với lần trước, còn các khu vực thủ đô Tokyo, Saitama, Chiba và Kanagawa, dân số tăng 800.000 người lên 36,93 triệu người, chiếm khoảng 30% của tổng dân số. Tỷ lệ giảm cao nhất là 6,2% ở Akita.

Số hộ độc thân tăng 4,2% lên 55.719.562 hộ. Số nhân khẩu trên một hộ gia đình đạt mức thấp kỷ lục là 2,27 người.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-28T142430.504.jpg
    ダウンロード - 2021-06-28T142430.504.jpg
    8.7 KB · Lượt xem: 95

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top