Xã hội Nhật Bản : Dân số giảm 830.000 người, mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. Tổng dân số giảm trong 13 năm liên tiếp.

Xã hội Nhật Bản : Dân số giảm 830.000 người, mức giảm lớn nhất từ trước đến nay. Tổng dân số giảm trong 13 năm liên tiếp.

20240412-00000122-kyodonews-000-4-view.jpg


Theo ước tính dân số tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố ngày 12, tổng dân số của Nhật Bản , bao gồm cả người nước ngoài là 124.352.000 người , giảm 595.000 người so với cùng tháng năm ngoái. Con số đã giảm trong 13 năm liên tiếp. Dân số Nhật Bản giảm 837.000 xuống còn 121.193.000 người , mức giảm lớn nhất kể từ năm 1950, khi so sánh được thực hiện.

Trong tổng dân số, số người từ 75 tuổi trở lên tăng 713.000 người lên 20.078.000 người , lần đầu tiên vượt mức 20 triệu người .

Ước tính dân số được tính toán dựa trên cuộc điều tra dân số được tiến hành 5 năm một lần, phản ánh số lần sinh, tử và di chuyển trong và ngoài nước. Người lao động nước ngoài và du học sinh quốc tế lưu trú tại Nhật Bản hơn ba tháng cũng đủ điều kiện.

Tỷ lệ người sống một mình đạt 44% vào năm 2050, ước tính của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

Vào ngày 12, Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố ước tính trong tương lai về số lượng hộ gia đình ở Nhật Bản. Vào năm 2050, 23,3 triệu hộ gia đình, tương đương 44,3% trong tổng số 52,61 triệu hộ gia đình sẽ là hộ gia đình độc thân sống một mình, trong đó gần một nửa sẽ ở độ tuổi từ 65 trở lên. Năm 2050, thế hệ có tỷ lệ người chưa kết hôn cao sẽ bước vào tuổi già, số người già không người thân sẽ tăng nhanh. Số người trung bình trong một hộ gia đình cũng lần đầu tiên giảm xuống dưới hai người vào năm 2033. Thách thức đặt ra là cải thiện các hỗ trợ như chăm sóc và giám sát điều dưỡng cũng như tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể sống an toàn trong cộng đồng.

Trong khi tổng số hộ gia đình năm 2050 sẽ giảm 3,1 triệu người thì từ năm 2020, số người sống một mình sẽ tăng 2,15 triệu người . Số hộ từ 65 tuổi trở lên sống một mình sẽ tăng từ 7,38 triệu hộ vào năm 2020 lên 10,84 triệu hộ vào năm 2050, tỷ lệ hộ sống một mình tăng từ 34,9% lên 46,5%.

Trong số những người đàn ông cao tuổi sống một mình, số người chưa lập gia đình tăng đáng kể từ 33,7% lên 59,7%. Đối với phụ nữ, tỷ lệ này sẽ tăng từ 11,9% lên 30,2%.

( Nguồn tiếng Nhật : 1 , 2 )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top