Xã hội Nhật bản : Dân số nước ngoài sẽ vượt quá 3 triệu người, các biện pháp đối phó là không thể tránh khỏi nếu xu hướng tăng tiếp tục trung và dài hạn.

Xã hội Nhật bản : Dân số nước ngoài sẽ vượt quá 3 triệu người, các biện pháp đối phó là không thể tránh khỏi nếu xu hướng tăng tiếp tục trung và dài hạn.

ダウンロード - 2023-05-17T153814.271.jpg


Dân số ngườ nước ngoài, vốn từng giảm do cuộc khủng hoảng Corona hiện đang tăng trở lại. Ước tính dân số đang tiến gần đến mốc 3 triệu người .

Mặt khác, dân số từ 15 tuổi trở lên của Nhật Bản đã bước vào giai đoạn suy giảm toàn diện và dân số trong độ tuổi lao động được cho là đã chuyển sang xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2019.

Để giảm bớt tình trạng thiếu lao động, cần phải mở rộng việc tiếp nhận lao động nước ngoài, nhưng các nước châu Á - nguồn cung cấp chính cũng đang trong tình trạng già hóa và tỷ lệ sinh giảm, có khả năng áp lực tăng lương cho các lao động nước ngoài sẽ tăng lần lượt theo thứ tự .

Nhân khẩu học trong tương lai sẽ được xác định bởi ba biến số: sinh, tử và di cư quốc tế. Nền kinh tế Nhật Bản đang trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào người nước ngoài do tỷ lệ sinh giảm được cho là sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm dân số và thiếu hụt lao động. Bài viết sẽ xem xét các xu hướng gần đây về dân số nước ngoài và tóm tắt những điểm chính cho tương lai.

Khi xem xét sự thay đổi dân số của người nước ngoài, vấn đề là xem xét số liệu thống kê nào.

Số liệu thống kê cho thấy quy mô dân số nước ngoài tại Nhật Bản là (1) dân số nước ngoài trong ước tính dân số, (2) cư dân nước ngoài trong sổ đăng ký cư trú cơ bản và (3) số lượng cư dân nước ngoài trong thống kê về cư dân nước ngoài (trước đây người nước ngoài đã đăng ký).

Nhìn vào xu hướng trong những năm gần đây, mặc dù ba số liệu thống kê nhìn chung có mối liên hệ với nhau, nhưng có sự khác biệt về số tuyệt đối.

So sánh quy mô vào đầu năm 2022 cho thấy (1) dân số nước ngoài là 2,67 triệu người, (2) số lượng cư dân nước ngoài là 2,704 triệu người và (3) số lượng cư dân nước ngoài là 2,761 triệu người.

<Sự khác biệt trong 3 thống kê>

Mặc dù khoảng cách giữa ba số liệu thống kê đã được thu hẹp trong thời gian gần đây, nhưng quy mô dân số của (1) vẫn còn nhỏ so với (2) và (3). Cả ba số liệu thống kê đều nhắm mục tiêu đến những người ở lại (hoặc dự định ở lại) trong ba tháng hoặc lâu hơn và các định nghĩa tương tự nhau.

Cụ thể, (1) nhắm mục tiêu người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản hơn 3 tháng, và (2) và (3) nhắm mục tiêu thường trú nhân đặc biệt và cư dân trung và dài hạn.

Cư dân trung và dài hạn là những người nước ngoài có tư cách lưu trú tại Nhật Bản và có thời gian lưu trú từ 3 tháng trở xuống, hoặc những người có tư cách lưu trú ngắn hạn, ngoại giao hoặc công vụ. Điều đó đề cập đến một người đã được cấp thẻ cư trú dựa trên các quy định của Đạo luật kiểm soát nhập cư.

Mặc dù các định nghĩa tương tự nhau, nhưng lý do tại sao (1) nhỏ hơn (2) và (3) dường như là có bao gồm các chuyến di cư tạm thời hay không.

(1) áp dụng cho những người đang thực sự ở Nhật Bản và không áp dụng cho những người đã rời khỏi đất nước. Mặt khác, trong (2) và (3), nếu bạn dự định nhập cảnh lại Nhật Bản và tạm thời rời khỏi đất nước, tình trạng cư trú và thẻ cư trú của bạn sẽ được giữ nguyên và bạn sẽ được tính là cư dân nước ngoài .

Ví dụ: nếu bạn dự định quay lại Nhật Bản trong vòng một năm sau khi rời khỏi Nhật Bản và trở về địa chỉ ban đầu của mình, bạn không cần gửi thông báo chuyển đi cho chính quyền địa phương. Người ta cho rằng khoảng cách giữa (1), (2) và (3) được thu hẹp về mặt thống kê do sự lan rộng của các phong trào tạm thời không rời khỏi đất nước do nhiều hạn chế khác nhau sau đại dịch COVID-19.

Tiếp theo, hãy nhìn lại các xu hướng trong dân số nước ngoài bằng cách sử dụng các dự báo dân số cho phép chúng ta xác nhận chuỗi thời gian dài hạn.

Dân số nước ngoài sắp vượt mốc 3 triệu người

shutterstock_1199939029.jpg


[Thay đổi dân số nước ngoài]

<Giảm do Corona , nhưng tăng trở lại>

Dân số nước ngoài đạt mức cao nhất là 1.744.000 người vào năm 2008 và giảm xuống còn 1.570.000 vào năm 2012 do ảnh hưởng của cú sốc Lehman và Trận động đất phía Đông Nhật Bản, nhưng kể từ đó đã tăng lên. Từ năm 2017 đến 2019 tiếp tục tăng với tốc độ trên 200.000 người/năm, đạt 2,669 triệu người vào năm 2019.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Corona, tốc độ tăng trưởng có chậm lại, đến năm 2020, con số tăng thêm 78.000 người so với năm trước lên 2.747.000 người . Năm 2021 là 2.722.000 người, giảm 25.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức giảm nhẹ lần đầu tiên sau 9 năm. Nhìn vào dữ liệu hàng tháng, v.v., dân số nước ngoài vẫn trì trệ do hạn chế nhập cư trong một thời gian ngay sau cuộc khủng hoảng Corona , nhưng đến năm 2021, phong trào quay trở lại Nhật Bản dần tăng lên.

Tuy nhiên, vào năm 2022, ngay cả khi dịch bệnh lây lan, việc thực hiện các biện pháp ưu tiên như tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã bị hoãn lại, các biện pháp biên giới trong và ngoài nước dần được nới lỏng, dẫn đến trong sự gia tăng nhanh chóng của dân số nước ngoài.

Dân số nước ngoài vào năm 2022 là 2,916 triệu người, tăng đáng kể 194.000 người so với năm trước. Nhìn vào dự báo dân số hàng tháng, tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2022, dân số đã tăng lên 2,959 triệu người, sắp vượt mốc 3 triệu người.

Nhìn vào số lượng cư dân nước ngoài, tính đến cuối năm 2022 sẽ là 3,075 triệu người, tăng 315.000 người so với cuối năm trước và đã đạt được một cột mốc quan trọng.

Tư cách lưu trú thay thế cho "thực tập sinh kỹ năng" ngày càng tăng

[Phân tích thay đổi dân số nước ngoài]

<Tác động lớn của những thay đổi trong xã hội>

Trước cuộc khủng hoảng Corona , nhiều người từ nước ngoài chuyển đến hơn là người nước ngoài về nước và sự phát triển xã hội vẫn tiếp tục. Sau đại dịch Corona, suy thoái xã hội diễn ra do dư thừa người xuất cư, nhưng gần đây dường như đã quay trở lại với tình trạng dư thừa người nhập cư và gia tăng xã hội.

<Xu hướng theo tình trạng cư trú>

Tiếp theo, dựa trên số liệu thống kê về cư dân nước ngoà sẽ kiểm tra xu hướng theo tình trạng cư trú trong sáu năm từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2022.

Trong ba năm cho đến cuối năm 2019 trước cuộc khủng hoảng Corona , đã có sự gia tăng lớn về "đào tạo thực tập sinh kỹ năng ", "kỹ sư/chuyên gia về nhân văn/công việc quốc tế" và "du học". Điều này phản ánh thực tế nhu cầu nhân lực nước ngoài tăng cao do Nhật Bản đang thiếu hụt lao động.

"Đào tạo thực tập sinh kỹ năng" nhằm mục đích đóng góp quốc tế thông qua chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển và không thể được sử dụng như một phương tiện điều chỉnh cung và cầu lao động. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là sự chấp nhận tiến bộ đã bù đắp cho sự thiếu hụt lao động.

"Kỹ sư/chuyên gia về nhân văn/dịch vụ quốc tế" chiếm phần lớn thị thực làm việc.

Mặc dù mục đích của "du học" không phải là để làm việc, nhưng người nước ngoài có thể làm việc bán thời gian nếu được phép tham gia vào các hoạt động khác ngoài những hoạt động được cho phép theo tình trạng cư trú đã được cấp trước đó. Theo khảo sát của Bộ Tư pháp, tính đến cuối năm 2017, khoảng 90% trong số người nước ngoài được phép tham gia vào hoạt động khác với hoạt động được cho phép theo tình trạng cư trú đã được cấp trước đó và có vẻ như họ hoạt động như một lực lượng lao động.

Trong ba năm cho đến hết năm 2022, "thực tập sinh kỹ năng" và "du học" giảm do ảnh hưởng của việc quay trở lại Nhật Bản do khủng hoảng Corona, nhưng "kỹ năng đặc định" lại tăng.

“Lao động kỹ năng đặc định” là tư cách lưu trú mới để tiếp nhận nguồn nhân lực trong các lĩnh vực đang thiếu lao động. Có vẻ như đã có một phong trào chuyển đổi từ các tình trạng cư trú khác như "thực tập sinh kỹ năng".

Ngoài ra, số lượng "thường trú nhân" đã tăng đều đặn cả trước và sau cuộc khủng hoảng Corona. Hộ khẩu thường trú của người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu nhất định, chẳng hạn như hồ sơ cư trú đang dần lan rộng.

Gia tăng số lượng người nước ngoài đang làm chậm quá trình giảm tỷ lệ sinh và già hóa dân số

<Xu hướng theo quốc tịch/khu vực>

Trong ba năm cho đến cuối năm 2019 trước cuộc khủng hoảng Corona, đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng người Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Trong ba năm cho đến cuối năm 2022 sau thảm họa Corona, số lượng người Trung Quốc, có lẽ chủ yếu là du học sinh đã giảm xuống, trong khi số lượng người Việt Nam, Nepal và Indonesia lại tăng lên. Cả hai dự kiến tăng vào năm 2022.

Với tình trạng thiếu lao động vẫn tiếp diễn ngay cả sau cuộc khủng hoảng Corona, việc chấp nhận lao động nước ngoài có thể sẽ tăng lên khi các biện pháp biên giới đang dần được nới lỏng ở Nhật Bản và nước ngoài.

<Xu hướng theo nhóm tuổi>

Cuối cùng, nhìn vào xu hướng theo nhóm tuổi dựa trên dự báo dân số, dân số nước ngoài đang gia tăng, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Dựa trên dự báo dân số (kể từ ngày 1 tháng 10) sau khi điều chỉnh nội suy dựa trên điều tra dân số quốc gia, dân số nước ngoài đã tăng từ 1,971 triệu người vào năm 2016 lên 2,916 triệu người vào năm 2022, tăng 946.000 người trong 6 năm.

Theo dữ liệu trước khi nội suy và điều chỉnh của cuộc điều tra dân số quốc gia, dân số đã tăng từ 1,913 triệu người vào năm 2016 lên 2,916 triệu người vào năm 2022, tức là tăng 1,003 triệu người trong 6 năm. Theo nhóm tuổi, số người ở độ tuổi 20 tăng 384.000 người . Bao gồm cả những người ở độ tuổi 30, con số này đã tăng thêm 623.000 người, chiếm hơn 60% tổng mức tăng.

Nhìn vào tháp dân số người nước ngoài, có thể thấy một bộ phận không nhỏ là người trẻ.

Tổng tỷ lệ người ở độ tuổi 20 và 30 là 48,4% vào năm 2016, nhưng đạt 53,1% vào năm 2022, chiếm đa số. Nhìn vào tháp dân số Nhật Bản, tỷ lệ người ở độ tuổi 20 và 30 đã giảm từ 21,6% năm 2016 xuống 20,3% vào năm 2022 do tỷ lệ sinh giảm và già hóa dân số.

Dựa trên tổng dân số, tỷ lệ đã giảm từ 22,0% xuống 21,1%, cho thấy sự gia tăng người nước ngoài đã phần nào xoa dịu tiến trình giảm tỷ lệ sinh và già hóa dân số.

Các nước châu Á đối mặt với tỷ lệ sinh giảm và dân số già


<Số lượng người nước ngoài đang gia tăng>

Trong tương lai, dân số nước ngoài có thể sẽ theo xu hướng tăng lên.

Dân số lao động được cho là đã bước vào giai đoạn giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2019. Bên cạnh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chậm lại sau đại dịch Corona, nhóm dân số từ 15 tuổi trở lên sẽ bước vào giai đoạn giảm toàn diện từ năm 2021. Để giải quyết tình trạng thiếu lao động, cần nâng cao tỷ lệ tham gia lực lượng lao động hoặc mở rộng việc tiếp nhận lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể được nâng lên mức trước đại dịch hay không. Tốc độ tham gia lao động của người cao tuổi chậm lại do những thay đổi về hành vi sau đại dịch Corona.

Năm 2022, dân số nước ngoài tăng đáng kể so với năm trước lên +194.000 người , nhưng vào năm 2023, có khả năng ghi nhận mức tăng tương tự hoặc thậm chí vượt mức tăng năm 2022. Chính phủ Nhật Bản đã chấm dứt các biện pháp biên giới vào cuối tháng 4 năm 2023 , và có kế hoạch đưa ra quyết định của Nội các vào tháng 6 để mở rộng phạm vi chấp nhận tư cách lưu trú "Lao động kỹ năng đặc định số 2".

“Kỹ năng đặc định” là tư cách lưu trú chấp nhận nguồn nhân lực trong các lĩnh vực đang thiếu hụt lao động. Trong số đó, "kỹ năng đặc định số 1" là tư cách lưu trú mà lao động có thể sử dụng tới 5 năm và được công nhận trong 12 lĩnh vực như chăm sóc điều dưỡng, kinh doanh lưu trú và kinh doanh nhà hàng.

Mặt khác, "Kỹ năng đặc định số 2" là một trình độ công việc không có thời hạn gia hạn và cho phép các thành viên gia đình đi cùng, nhưng chỉ được phép trong hai lĩnh vực: xây dựng và đóng tàu/công nghiệp hàng hải. Chính phủ có kế hoạch mở rộng mục tiêu này lên 11 lĩnh vực. Các công ty sẽ dễ dàng chấp nhận lao động nước ngoài hơn.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu dân số nước ngoài có tiếp tục tăng trong trung và dài hạn hay không. Điều này là do các quốc gia châu Á, nơi cung cấp nguồn nhân lực nước ngoài chính đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh giảm và già hóa đân số. Để đảm bảo việc chấp nhận lao động nước ngoài, sẽ có một giai đoạn trong đó áp lực tăng lương cũng sẽ tăng lên.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top