gánh nặng quốc gia

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng quốc gia vượt 40% trong 9 năm liên tiếp , gánh nặng an sinh xã hội tăng dần do già hóa dân số.

    Để đơn giản hóa tỷ lệ gánh nặng quốc gia là 44,3%, có thể hiểu là "Trong thu nhập 1 triệu yên, vui lòng đóng 443.000 yên tiền thuế và phí bảo hiểm xã hội. Số tiền bạn có thể tự do sử dụng là 557.000 yên." Từ năm 2022, thời đại bùng nổ trẻ sơ sinh sẽ trở thành người già ở thời kỳ sau và chi phí...
Top