Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng an sinh xã hội của Nhật Bản là 13,3% GDP, so sánh quốc tế về tỷ lệ gánh nặng quốc gia.

Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ gánh nặng an sinh xã hội của Nhật Bản là 13,3% GDP, so sánh quốc tế về tỷ lệ gánh nặng quốc gia.

ダウンロード - 2024-02-05T165855.324.jpg


Xu hướng về thuế tiêu dùng, tỷ lệ và số tiền đóng bảo hiểm xã hội là một chủ đề nóng, nhưng điều này chính xác là do chúng là những chủ đề liên quan đến tiền bạc và có liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày. Liên quan đến gánh nặng tài chính đối với các cá nhân và tổ chức đối với các quốc gia và xã hội này nói chung, hãy cùng kiểm tra những thay đổi trong tình hình thực tế ở các quốc gia khác từ các giá trị được công bố (*) của cơ sở dữ liệu OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) OECD.

Do số lượng quốc gia cần xác minh quá đa dạng để bao gồm tất cả các quốc gia thành viên OECD, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa tỷ lệ gánh nặng thuế và tỷ lệ gánh nặng an sinh xã hội dựa trên các quốc gia G7, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Mỹ, Anh và tỷ lệ gánh nặng quốc gia. Chúng tôi sẽ lấy Úc và Đan Mạch làm ví dụ về các quốc gia có điều này là duy nhất (hầu hết an sinh xã hội được cung cấp thông qua thuế và hầu như không có khoản đóng góp an sinh xã hội riêng biệt) và Hàn Quốc là quốc gia láng giềng của Nhật Bản.

Đầu tiên là xu hướng về tỷ lệ gánh nặng quốc gia.

Mặc dù có xu hướng ngày càng tăng ở hầu hết các quốc gia, một số quốc gia như Anh và Canada đang có dấu hiệu chững lại. Ngoài ra, có một số quốc gia có thể được hiểu là gần như không thay đổi kể từ khoảng những năm 1980.

Giá cả ở Nhật Bản ban đầu vẫn ở mức thấp, tăng cho đến khoảng năm 1990, sau đó giảm tạm thời, gần như không thay đổi và bắt đầu tăng trở lại từ năm 2010 trở đi. Tuy nhiên, bản thân tỷ lệ gánh nặng quốc gia vẫn ở mức rất thấp và nếu nhìn từ góc độ khác, quy mô doanh thu (chính phủ) của Nhật Bản là nhỏ và tình trạng là một "chính phủ nhỏ" tương đối so với các nước khác . Với sự gia tăng gần đây, có vẻ như cuối cùng Nhật Bản cũng bắt đầu tiến gần đến mức trung bình của G7.

Chúng ta hãy xem xét vấn đề này một cách riêng biệt thành gánh nặng thuế và gánh nặng an sinh xã hội. Đầu tiên là gánh nặng thuế.

Tại Nhật Bản, mức tăng tăng lên trong thời kỳ bong bóng và trong thời kỳ bong bóng, nó đạt gần như mức tối đa (lưu ý rằng đây không phải là số tiền thu thuế mà là tỷ lệ trên GDP. Tuy nhiên, khi nền kinh tế được cải thiện, thuế lũy tiến sẽ được thực hiện áp dụng cho những người và tổ chức kiếm được nhiều và miễn thuế được áp dụng cho những người và tổ chức kiếm được nhiều. Sự tốt hay xấu của nền kinh tế có ảnh hưởng đáng kể đến điều này, giống như những người trước đây có thể kiếm đủ tiền chúng phải chịu thuế.) Khi thuế tiêu dùng mới được áp dụng vào năm 1989 (theo tính toán của năm tài chính), nó đã đạt mức tối đa trước đó là 20,4% và bị đình trệ kể từ đó. Mặc dù nó bắt đầu tăng trở lại vào khoảng năm 2010 nhưng chắc chắn rằng nó vẫn còn rất thấp so với quốc tế. Vào năm 2021, nó đã vượt mức tối đa trước đó là 20,4% và đạt mức cao kỷ lục 20,7%.

Các xu hướng về gánh nặng an sinh xã hội như sau :

Sự biến động của tỷ lệ trung bình G7 gần giống như tỷ lệ gánh nặng quốc gia. Nó tăng cho đến những năm 1980 và sau đó gần như không thay đổi. Ngoài các quốc gia độc nhất như Đan Mạch và Úc (như đã đề cập ở trên, an sinh xã hội được cung cấp thông qua thuế nên hầu như không có gánh nặng an sinh xã hội riêng biệt), hành vi gần như giống nhau.

Mặt khác, có những quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng trưởng gần như ổn định. Gánh nặng an sinh xã hội của Nhật Bản là 3,8% vào năm 1965, nhưng tính đến năm 2021, con số mới nhất là 13,3%. Trên thực tế, nó đã tăng lên 3,5 lần. Ban đầu, tỷ lệ gánh nặng an sinh xã hội của Nhật Bản thấp so với quốc tế, nhưng do sự gia tăng này nên giờ đây Nhật Bản đã vượt quá mức trung bình của G7.

Điều này một lần nữa khẳng định rằng sự gia tăng tỷ lệ gánh nặng an sinh xã hội là yếu tố chính đằng sau sự gia tăng gánh nặng chung của quốc gia.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top