làn sóng thứ 7

  1. yuki1485

    Covid-19 Dấu hiệu "làn sóng thứ 7", khuyến khích tiêm chủng cho những người trẻ tuổi để đảm bảo giường bệnh Corona.

    Số ca nhiễm Corona mới đang gia tăng trở lại tại Nhật Bản . Chính phủ đang thúc đẩy việc tiêm chủng cho những người trẻ tuổi, những người đang cho thấy sự gia tăng nhanh chóng số lượng người nhiễm bệnh, và hy vọng sẽ tránh được cuộc khủng hoảng y tế và duy trì các hoạt động xã hội và kinh tế...
Top