Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 8 : Xác nhận 212.550 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 1561 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 8 : Xác nhận 212.550 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 1561 ca so với cùng ngày tuần trước.

ダウンロード - 2022-07-26T171804.405.jpg


Tổng cộng có 212.550 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận ở Nhật Bản vào ngày 9 . Số ca nhiễm mới tăng 1.561 ca so với thứ Ba tuần trước. Cả nước có 581 trường hợp bệnh nặng, tăng 26 trường hợp so với ngày hôm trước và 278 người tử vong.

Tại Tokyo, 29.115 ca nhiễm mới đã được xác nhận . Số ca nhiễm mới giảm 1.727 ca so với thứ Ba tuần trước. 20 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận.

Theo chính quyền đô thị, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần trước là 30.904 người , tương đương 96,5% so với tuần trước. Số bệnh nhân bệnh nặng theo tiêu chuẩn của chính quyền đô thị là 40 người, tăng 1 người so với ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top