Covid-19 Tình hình Corona ngày 7 tháng 8 : Xác nhận 206.497 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 150 người tử vong.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 7 tháng 8 : Xác nhận 206.497 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 150 người tử vong.

9ebe9dbd-25eb-40f0-9d7b-fa57c6c1dded.jpg


Tổng số 206.497 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc, con số cao nhất từ trước đến nay trong ngày Chủ nhật.

Số ca nhiễm Corona mới được xác nhận ở Tokyo vào ngày 7 là 26.313 ca, giảm 5.228 ca so với chủ nhật tuần trước (31 tháng 7), lần đầu tiên giảm xuống dưới 30.000 ca sau 6 ngày. Số người nhiễm trung bình trong 7 ngày qua là 31.732,7 người , bằng 98,6% so với tuần trước. Ngoài ra, 12 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận.

Các tỉnh Hiroshima, Fukushima và Tokushima đã thiết lập số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, 150 người đã được xác nhận là tử vong trong ngày 7 .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top