mức lương trung bình

  1. yuri

    Việc làm Số lượng người có mức lương từ 10 triệu yên trở lên ngày càng tăng? Tình hình lương mới nhất ở Nhật Bản

    Tỷ lệ người Nhật có mức lương hàng năm vượt quá 10 triệu yên đã tăng nhẹ trong 5 năm qua cho đến năm đầu tiên của Reiwa. Lần này, tôi sẽ giải thích tình hình tiền lương mới nhất, chẳng hạn như mức lương trung bình là gì, bao nhiêu người có mức lương hàng năm trên 10 triệu yên, và tỷ lệ người...
  2. yuri

    Việc làm Mức lương trung bình hàng năm của các công ty niêm yết là 6.032.000 yên, lần đầu tiên thấp hơn so với năm trước

    Mức lương trung bình hàng năm của 2459 công ty niêm yết trong năm 2020 (tháng 4 năm 2020-tháng 3 năm 2021) là 6.032.000 yên (giảm 1,7% so với năm trước, 6,14 triệu yên trong năm trước), giảm 108.000 yên so với năm trước. Mức lương trung bình đã tăng trong tám năm liên tiếp kể từ năm 2012, nhưng...
Top