Việc làm Mức lương trung bình hàng năm của các công ty niêm yết là 6.032.000 yên, lần đầu tiên thấp hơn so với năm trước

Việc làm Mức lương trung bình hàng năm của các công ty niêm yết là 6.032.000 yên, lần đầu tiên thấp hơn so với năm trước

Mức lương trung bình hàng năm của 2459 công ty niêm yết trong năm 2020 (tháng 4 năm 2020-tháng 3 năm 2021) là 6.032.000 yên (giảm 1,7% so với năm trước, 6,14 triệu yên trong năm trước), giảm 108.000 yên so với năm trước.

Mức lương trung bình đã tăng trong tám năm liên tiếp kể từ năm 2012, nhưng bắt đầu giảm lần đầu tiên vào năm 2020. Mức lương trung bình trung bình là 5.879.000 yên (năm trước là 5.978.000 yên), là năm giảm thứ hai liên tiếp.

Hulic, công ty kinh doanh bất động sản, có mức lương trung bình cao nhất là 17.081.000 yên (17.609.000 yên). Mức lương trung bình giảm 2,9%, nhưng vẫn ở mức 17 triệu yên trong năm thứ hai liên tiếp. Mức lương trung bình của eGuarantee, vốn là bảo lãnh hàng đầu cho các khoản phải thu trong năm trước, là 5.973.000 yên (24.131.000 yên), xếp hạng 1133.

Ngân hàng đứng đầu là Ngân hàng Aozora với 8.089.000 yên (7.930.000 triệu yên), và xếp hạng tổng thể là 179 (thứ 236).

Tốc độ tăng lương trung bình cao nhất là do công ty chứng khoán Matsui tăng 24,3% so với năm trước (7.381.000 yên → 9.181.000 yên).

Trong số 377 công ty mẹ không được bảo hiểm, cao nhất là TBS Holdings với 1.016.000 yên, nhưng số tiền từ 10 triệu yên trở lên đã giảm 2 so với năm trước xuống còn 33 (năm trước là 35).

Mức lương trung bình của các công ty niêm yết lần đầu tiên giảm so với năm trước do hoạt động kinh doanh sa sút do đại dịch corona và giảm làm thêm giờ. Theo khảo sát của cơ quan thuế quốc gia về tiền lương tư nhân (2018), mức lương trung bình của nhân viên thông thường là 5.035.000 yên (tổng thể là 4.470.000 yên), vượt mức 997.000 yên đối với các công ty niêm yết, nhưng mức chênh lệch thu hẹp ...

* Khảo sát này đã trích xuất và phân tích mức lương trung bình hàng năm của các báo cáo chứng khoán đối với các công ty niêm yết trên tất cả các sở giao dịch chứng khoán cho năm tài chính 2020 (từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021). Các công ty mẹ bị loại khỏi các công ty có thể so sánh liên tiếp với kết quả tài chính năm 2011 (không bao gồm các công ty có kết quả tài chính không thường xuyên). Việc phân loại ngành tuân theo quy định của hội đồng mã chứng khoán.

◇ Mức lương trung bình hàng năm "giảm" vượt mức "tăng" lần đầu tiên

Trong số 2459 công ty, 943 công ty (tỷ lệ thành phần 38,3%, 1277 công ty trong năm trước) tăng lương bình quân so với năm trước, trong khi 1508 công ty (61,3%, 1169 công ty trong năm trước) giảm và 8 công ty không thay đổi.

Số công ty "tăng" lương trung bình giảm xuống dưới mức của năm trước trong năm thứ hai liên tiếp. Mặt khác, số lượng công ty “giảm” đã vượt quá năm trước trong năm thứ hai liên tiếp và số lượng công ty “giảm” đã vượt quá số lượng công ty “tăng” lần đầu tiên kể từ năm 2012.

Năm tài chính (tháng 4 đến tháng 3) 2459 công ty niêm yết mức lương trung bình hàng năm theo ngành

◇ Ngành xây dựng đứng đầu ngành trong 4 năm liên tiếp

Cao nhất theo ngành là ngành xây dựng ở mức 7.324.000 yên (năm trước là 7.320.000 triệu yên). Nó đã tăng trong tám năm liên tiếp kể từ năm 2013, nhưng số lượng tăng đã thu hẹp lại sau khi đạt đỉnh vào năm 2016 (tăng 212.000 yên so với năm trước).

Ngoài ra, ngành bất động sản là 7.063.000 Yên (năm trước là 7.03 triệu Yên), và ngành điện và khí đốt là 6.897.000 Yên (năm trước là 6.758.000 Yên).

Mặt khác, mức thấp nhất là 4.677.000 yên (4.827.000 yên) trong ngành bán lẻ, đây là ngành duy nhất trong phạm vi 4 triệu yên.

Các ngành bán lẻ và dịch vụ (lương trung bình 5.352.000 yên), vốn lo ngại về ảnh hưởng của thảm họa corona, bắt đầu giảm lần đầu tiên kể từ năm 2012, khi cuộc khảo sát được bắt đầu. Mức lương trung bình giảm 100 trên 181 nhà bán lẻ (55,2%) và 120 trên 215 dịch vụ (55,8%), hơn một nửa của cả hai ngành.

Sự khác biệt giữa ngành xây dựng có mức lương trung bình cao nhất và ngành bán lẻ có mức lương trung bình thấp nhất là 2.557.000 yên (năm trước là 2.493.000 yên), tăng 64.000 yên so với năm trước. dẫn đến chênh lệch 1,5 lần.

Tốc độ tăng lương trung bình cao nhất là ngành điện và khí đốt tăng 2,0% (6.758.000 triệu yên → 6,897,000 yên). Vào năm 2020, mảng kinh doanh truyền tải và phân phối điện đã bị cắt đứt ngoại trừ Okinawa Electric Power, và mức lương trung bình tăng lên ngoại trừ Shikoku Electric Power và Kyushu Electric Power.

Mặt khác, tỷ lệ giảm lớn nhất là ngành sản xuất giảm 2,4% (6.194.000 yên → 6.043.000 yên). Trong số 1.175 công ty sản xuất, 798 công ty (tỷ lệ thành phần 67,9%) có mức lương trung bình giảm, dường như đã bị ảnh hưởng bởi sự đình trệ của các hoạt động sản xuất trong đại dịch corona.

◇ 39 công ty có mức lương trung bình từ 10 triệu yên trở lên

Mức lương trung bình cao nhất là Hulic, công ty phụ trách mảng kinh doanh bất động sản, ở mức 7.081.000 yên (năm trước là 17.609.000 yên). Nó duy trì mức 17 triệu yên trong năm thứ hai liên tiếp.

Vị trí thứ hai là Tập đoàn Mitsubishi 16.783.000 yên (16.318.000 yên), vị trí thứ ba là Tập đoàn ITOCHU 16.278.000 yên (15.657.000 yên), và vị trí thứ tư là Mitsui & Co 14.825.000 yên (13.934.000 yên), tập đoàn Sumitomo đứng thứ 5 với 13.563.000 Yên (14,37 triệu Yên), tiếp theo là các công ty thương mại nói chung.

Công ty chứng khoán Matsui có tỷ lệ tăng lương trung bình cao nhất, tăng 24,3% so với năm trước. Ngoài việc tăng tiền thưởng do hiệu quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, trong năm tài chính 2020, tất cả nhân viên đều được thưởng một tháng tiền thưởng như một sự an ủi cho cơn khủng hoảng, đẩy mức lương bình quân lên cao.

Mức lương trung bình từ 10 triệu yên trở lên là 39 công ty, giảm 3 công ty so với năm trước (42 công ty). Ngoài ra, 37 công ty (40 công ty trong năm trước) từ 9 triệu yên trở lên và dưới 10 triệu yên, 125 công ty (139 công ty) từ 8 triệu yên trở lên và dưới 9 triệu yên, 298 công ty (334 công ty ) từ 7 triệu yên trở lên và dưới 8 triệu yên., 6 triệu yên trở lên và dưới 7 triệu yên 614 công ty (651 công ty), giảm so với năm trước.

Mặt khác, tăng 775 công ty (757 công ty) từ 5 triệu yên trở lên và dưới 6 triệu yên và 571 công ty (496 công ty) có quy mô dưới 5 triệu yên tăng lên.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-07-21T152126.802.jpg
    ダウンロード - 2021-07-21T152126.802.jpg
    9.2 KB · Lượt xem: 79

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top