tiệc cuối năm

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : 70% các công ty "Không có tiệc cuối năm". Việc ăn ngoài cũng gặp khó khăn ngay cả khi bãi bỏ các hạn chế.

    Các biện pháp để giảm bớt các hạn chế về hành vi để đối phó với virus Corona mới sẽ được thực hiện trong tháng theo quy trình của từng tỉnh. Ngay cả trong tình trạng tuyên bố khẩn cấp, không có giới hạn về số lượng người có thể sử dụng cửa hàng trong một số điều kiện nhất định, và ngành dịch vụ...
Top