tiền thưởng mùa đông

  1. yuki1485

    Việc làm Khảo sát của Teikoku Databank : 80% công ty "có" tiền thưởng mùa đông . 5,1% công ty tăng tiền thưởng trong hai năm liên tiếp trong thảm họa Corona.

    Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Teikoku Databank vào tháng 11 năm 2021 trên 23.679 công ty trên toàn quốc ( số phản hồi hợp lệ là 11.504 công ty ), mặc dù đã 2 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của thảm họa Corona, 80,3% các công ty đã trả lời "có" phần thưởng mùa đông năm 2021 ( bao gồm...
Top