Xã hội Nhật Bản : 24% công ty tăng tiền thưởng mùa đông, liệu có là chất xúc tác để mở rộng tiêu dùng ?

Xã hội Nhật Bản : 24% công ty tăng tiền thưởng mùa đông, liệu có là chất xúc tác để mở rộng tiêu dùng ?

index.jpg


Trong một cuộc khảo sát do Teikoku Databank thực hiện với khoảng 27.000 công ty trên toàn quốc (câu trả lời hợp lệ là khoảng 11.400 công ty), khi được hỏi về tiền thưởng mùa đông năm nay, kết quả cho thấy số tiền trung bình được trả cho mỗi nhân viên bằng với năm trước. Tỷ lệ doanh nghiệp trả lời số lượng doanh nghiệp tăng là 24,1%.

Trong số đó, tỷ lệ cao các công ty liên quan đến du lịch như nhà trọ và khách sạn trả lời rằng con số này đã tăng lên. Mặt khác, số công ty trả lời rằng họ không trả tiền thưởng đã tăng lên 12,2%.

Năm thứ hai liên tiếp, hơn 40% (40,2%) công ty không trả thưởng trong lĩnh vực dệt may, sản phẩm dệt may và các nhà bán lẻ quần áo như may mặc, và 32,3% ở các nhà hàng.

Ngoài ra, 10,3% công ty đã tăng tiền thưởng mùa đông năm thứ hai liên tiếp và theo ngành, mức tăng lớn nhất là ngành nông, lâm, thủy sản và xây dựng.

Các ngành bán lẻ và dịch vụ cũng có mức tăng trưởng năm thứ hai liên tiếp do nhu cầu đi lại tăng cao, bao gồm cả khách du lịch trong nước và các cửa hàng tiện lợi cho rằng “sự phục hồi của lượng khách du lịch và công việc văn phòng” là lý do để tăng tiền thưởng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top