Việc làm Khảo sát của Teikoku Databank : 80% công ty "có" tiền thưởng mùa đông . 5,1% công ty tăng tiền thưởng trong hai năm liên tiếp trong thảm họa Corona.

Việc làm Khảo sát của Teikoku Databank : 80% công ty "có" tiền thưởng mùa đông . 5,1% công ty tăng tiền thưởng trong hai năm liên tiếp trong thảm họa Corona.

1370069.jpg


Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Teikoku Databank vào tháng 11 năm 2021 trên 23.679 công ty trên toàn quốc ( số phản hồi hợp lệ là 11.504 công ty ), mặc dù đã 2 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của thảm họa Corona, 80,3% các công ty đã trả lời "có" phần thưởng mùa đông năm 2021 ( bao gồm tiền thưởng, trợ cấp trả một lần,vv )

Cụ thể trong số công ty trả lời "Có" , "Mức tiền thưởng tăng" chiếm 18,5%, "Mức tiền thưởng không đổi" là 42,4% và "Mức tiền thưởng giảm" 19,4%. 5,1% các công ty đã tăng tiền thưởng trong năm thứ hai liên tiếp.

1370071.png

Theo phân loại ngành, tỷ lệ các công ty "tăng tiền thưởng" trong "ngành sản xuất" như máy móc chính xác, thiết bị y tế, thép, kim loại màu và công nghiệp tăng thêm 10 điểm so với năm 2020 lên 24,7%.

Mặt khác, 12,0% các công ty trả lời "không có tiền thường" . Trong số đó, hơn 50% là ngành dịch vụ nhà trọ / khách sạn và hơn 40% là ngành bán lẻ hàng dệt / may / quần áo .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top