Xã hội 80% cho rằng đồng Yên đạt mức thấp nhất trong lịch sử là “sự tiêu cực lớn” , Thăm dò dư luận của Mainichi Shimbun.

Xã hội 80% cho rằng đồng Yên đạt mức thấp nhất trong lịch sử là “sự tiêu cực lớn” , Thăm dò dư luận của Mainichi Shimbun.

ダウンロード - 2024-05-20T152258.851.jpg


Trong cuộc thăm dò ý kiến của Mainichi Shimbun được thực hiện vào ngày 18 và 19 đã hỏi mọi người về phản ứng của họ trước sự mất giá trong lịch sử của đồng yên. 80% số người được hỏi nói rằng đồng yên yếu hơn có "mặt tiêu cực lớn" đối với lối sống của họ, chiếm phần lớn tỷ lệ so với 6% cho rằng nó có "mặt tích cực lớn". 14% cho biết "không rõ".

Khoảng 80% tất cả các nhóm tuổi trả lời rằng “những khía cạnh tiêu cực là rất lớn”. Chưa đến 10% ở tất cả các nhóm tuổi trả lời rằng “mặt tích cực là rất lớn”, và đặc biệt chỉ có 4% ở những người trên 70 tuổi cho rằng cho điều này mang tính tích cực . Không có sự khác biệt đáng kể trong câu trả lời giữa nam và nữ giới .

Đồng yên giảm mạnh làm tăng lợi nhuận kinh doanh ở nước ngoài tính bằng đồng yên, vì vậy nhiều công ty niêm yết, đặc biệt là các công ty xuất khẩu, đang ghi nhận kết quả hoạt động mạnh mẽ và phong trào tăng lương ngày càng tăng. Mặt khác, đồng Yên yếu đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thông qua việc giá nhập khẩu năng lượng, nguyên liệu thô, thực phẩm và các mặt hàng khác tăng vọt. Giá cả tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương và theo Khảo sát Thống kê Lao động Hàng tháng (báo cáo sơ bộ) tháng 3 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố trong tháng này, "tiền lương thực tế" có tính đến tác động của giá cả đã giảm tăng 2,5% so với cùng tháng năm trước và giảm 24 tháng liên tiếp.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top