Kinh tế 80% trong số 427 bệnh viện đã bị giảm doanh thu, khoa tai mũi họng và khoa nhi đang ở tình trạng khó khăn

yuri

Moderator
Theo kết quả khảo sát khẩn cấp do liên đoàn bảo hiểm y tế quốc gia thực hiện nhằm làm rõ tác động của việc lây lan dịch bệnh do virus corona mới đối với các tổ chức y tế, doanh thu điều trị trong tháng 4 đã giảm so với cùng tháng năm trước (khoa y tế) chiếm 85,3% trong tổng số. Theo từng hình thức của tổ chức y tế, trong 427 bệnh viện đã trả lời, thì có 339 bệnh viện (79,4%) có doanh thu điều trị y tế giảm và 39 bệnh viện có mức giảm trên 30%. Liên đoàn bảo hiểm y tế quốc gia sẽ tiếp tục tìm hiểu tình trạng của các tổ chức y tế và thúc đẩy các nỗ lực để duy trì và cải thiện chăm sóc y tế hàng ngày.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 22 tháng 5 thông qua các hiệp hội bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảng câu hỏi đã được gửi tới 41.776 tổ chức y tế ở 29 tỉnh thành phố (trong đó 24.488 tổ chức là khoa y tế) và 17.742 tổ chức (7.116 tổ chức là khoa y tế) đã trả lời.

Theo kết quả tổng hợp, trong số 6.689 phòng khám đã trả lời, thì có 5.729 phòng khám (85,6%) có sự sụt giảm doanh thu. Doanh thu giảm hơn 30% tại 1.527 phòng khám, chiếm 26,7% trong số 5.729 phòng khám đã phản hồi. Theo từng khoa, có 4 khoa là khoa nhi (94,2%), tai mũi họng (93,9%), khoa mắt (92,3%) và phẫu thuật chỉnh hình (91,1%) đã giảm hơn 90%. Trong đó, khoa tai mũi họng (71,7%) và khoa nhi (68,8%), doanh thu giảm trên 30%, chiếm khoảng 70%.

Trong phần dành để viết, đã có người chia sẻ rằng "nếu xu hướng này tiếp tục trong vài tháng tới, nó sẽ ảnh hưởng đến tiền lương và tiền thưởng của nhân viên".

 

Đính kèm

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Ủng hộ qua facebook

Top