Xã hội Ảnh hưởng của Corona, số người mắc bệnh trầm cảm tăng 53 triệu người trên toàn thế giới.

Xã hội Ảnh hưởng của Corona, số người mắc bệnh trầm cảm tăng 53 triệu người trên toàn thế giới.

Vào năm 2020, đại dịch Corona mới (COVID-19) đã xuất hiện . Damian F. Santomauro và các đồng nghiệp tại Đại học Queensland, Úc, đã xem xét tác động của đại dịch COVID-19 đối với bệnh tâm thần trong khuôn khổ Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu (GBD) năm 2020. Kết quả là vào năm 2020, số lượng bệnh nhân rối loạn trầm cảm chủ yếu tăng hơn 53 triệu người và số bệnh nhân rối loạn lo âu tăng hơn 76 triệu người do đại dịch trên thế giới, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ vị thanh niên. Bào cáo đã được tiết lộ và công bố trên Lancet ( phiên bản trực tuyến vào ngày 8 tháng 10 năm 2021 ).

20211019-00010000-jij-000-1-view.jpg


Phân tích 48 trường hợp liên quan

Rối loạn tâm thần là nguyên nhân chính gây ra gánh nặng bệnh tật trên thế giới. GBD năm 2019 cho thấy trầm cảm và rối loạn lo âu là hai yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tâm thần. Là một phần của GBD năm 2020, Santomauro và các đồng nghiệp đã tiến hành một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp để kiểm tra tác động của đại dịch COVID-19 đối với các rối loạn trầm cảm và lo âu nghiêm trọng.

48 trường hợp ( rối loạn trầm cảm nặng ) đã được kiểm tra tỷ lệ phổ biến của rối loạn trầm cảm nặng và rối loạn lo âu bằng cách tìm kiếm cơ sở dữ liệu y tế như PubMed từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021. Đã xác định được 46 khuyết tật và 27 rối loạn lo âu). Sử dụng dữ liệu này, các thay đổi về tỷ lệ hiện mắc trước và trong đại dịch được tính theo quốc gia / khu vực, giới tính và độ tuổi. Các chỉ số về tác động của đại dịch là dòng người, tỷ lệ nhiễm Corona mới (SARS-CoV-2) hàng ngày và tỷ lệ tử vong hàng ngày. Các nhà nghiên cứu cũng tính toán số năm sống được điều chỉnh theo mức độ bệnh tật (DALY).

Tỷ lệ mắc cả rối loạn trầm cảm nặng và rối loạn lo âu đều tăng hơn 25% trong thảm họa Corona

Kết quả phân tích cho thấy rằng "sự ức chế dòng người" và "tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày" có liên quan đến sự gia tăng tỷ lệ mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng.Tương tự, nó cũng liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ rối loạn lo âu.

Một phân tích về tác động của đại dịch COVID-19 theo quốc gia / khu vực cho thấy tỷ lệ mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng trên 100.000 dân là 2.470,5 người trước đại dịch. Người ta ước tính rằng số lượng bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm nặng do đại dịch gia tăng là 53,2 triệu người trên toàn thế giới.

Mặt khác, tỷ lệ hiện mắc chứng rối loạn lo âu trên 100.000 dân là 4.802,4 người. Người ta ước tính rằng sự gia tăng số lượng bệnh nhân do đại dịch sẽ lên đến 76,2 triệu người trên toàn thế giới.

Phân tích bằng DALY cho thấy hơn 49 triệu người cho các rối loạn trầm cảm nặng và hơn 44 triệu người cho các rối loạn lo âu

Khi phân tích theo giới tính, phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn đáng kể .Trong phân tích độ tuổi, những người trẻ tuổi bị ảnh hưởng nhiều hơn đáng kể so với những người lớn tuổi.

Phân tích gánh nặng bệnh tật ( DALY ) cho thấy do đại dịch COVID-19, 49,4 triệu người đối với các rối loạn trầm cảm nặng và 44,5 triệu đối với rối loạn lo âu.

Những kết quả này cho thấy rằng "hơn 53 triệu bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm nặng và hơn 76 triệu bệnh nhân bị rối loạn lo âu là do đại dịch COVID-19." . "Dưới thảm họa Corona, chúng ta cần tăng cường ứng phó về sức khỏe tâm thần trên toàn thế giới", ông Santomauro nói, đồng thời kêu gọi chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền hành động ngay lập tức.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top