Covid-19 Bộ trưởng Taro Kono nêu ra tưởng thúc đẩy sản xuất vắc xin trong nước . "Có khoảng 4 công ty đang làm việc", "Dễ dàng trao đổi "

Covid-19 Bộ trưởng Taro Kono nêu ra tưởng thúc đẩy sản xuất vắc xin trong nước . "Có khoảng 4 công ty đang làm việc", "Dễ dàng trao đổi "

ダウンロード - 2021-04-15T165424.055.jpg
.

Ông Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách cải cách hành chính, người phụ trách vận chuyển và lưu trữ vắc xin virus Corona mới, đã xuất hiện trên "Shinichi Hatori Morning Show" của TV Asahi vào ngày 15. Ông đề cập đến sự cần thiết của các loại vắc xin sản xuất trong nước trong tương lai.

Chương trình giới thiệu tình hình tiêm chủng vắc xin virus Corona mới ở Nhật Bản. Về tình hình phát triển vắc xin ở Nhật Bản, ông giải thích rằng "khoảng 4 công ty đang làm việc đó. Sẽ mất thời gian để thử nghiệm lâm sàng cho 10.000 hoặc 20.000 người ở Nhật Bản", tiết lộ rằng một số công ty đang xem xét thử nghiệm ở nước ngoài.

Hơn nữa, nếu vắc xin được sản xuất tại Nhật Bản, sẽ không có chuyện phê duyệt xuất khẩu. “Khoảng một nửa cơn đau đầu của tôi sẽ biến mất,” ông nói. "Có thể dễ dàng trao đổi ý kiến với các nhà sản xuất trong nước về việc phát triển một loại vắc xin mới cho các chủng đột biến (của virus Corona mới). Đối với các nhà sản xuất nước ngoài, chúng tôi phải đàm phán thương lượng từ đầu về nơi tiến hành thử nghiệm lâm sàng, khi nào sẽ bắt đầu cung cấp và khi nào có thể nhập khẩu vào Nhật Bản. Làm thế nào để chúng ta có thể dự phòng vắc xin trong nước ? " ông cũng bày tỏ ý định thúc đẩy vắc xin sản xuất và phát triển trong nước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top