Covid-19 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Xem xét vắc xin AstraZeneca cho đối tựong từ 40 tuổi trở lên.

Covid-19 Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Xem xét vắc xin AstraZeneca cho đối tựong từ 40 tuổi trở lên.

ダウンロード - 2021-07-29T104658.951.jpg


Liên quan đến vắc xin AstraZeneca do Anh sản xuất , nguồn tin vào ngày 28 cho biết Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đang cân nhắc việc xem xét vắc xin "tiêm chủng tạm thời" cho đối tượng là những người trên 40 tuổi theo Đạo luật Tiêm chủng. Bộ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia tại tiểu ban vắc xin của Bộ vào ngày 30 tới.

Trong đợt lây nhiễm thứ năm số người bị bệnh nặng , đặc biệt ở độ tuổi 40 và 50 ngày càng gia tăng. Nếu được chấp thuận là loại vắc xin tạm thời, nhóm tuổi này cũng có thể được tiêm vắc xin AstraZeneca miễn phí.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã phê duyệt vắc xin AstraZeneca vào tháng 5, nhưng cho biết sẽ không sử dụng nó. AstraZeneca được sử dụng rộng rãi ở Anh, nhưng các loại vắc xin khác được khuyến nghị cho những người chưa đủ 40 tuổi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top