Xã hội Chi tiêu du lịch của du khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức cao nhất mọi thời đại, 5,3 nghìn tỷ yên vào năm 2023.

Xã hội Chi tiêu du lịch của du khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức cao nhất mọi thời đại, 5,3 nghìn tỷ yên vào năm 2023.

cyuugokujin-ryokou.jpg


Cơ quan Du lịch Nhật Bản đã công bố mức tiêu dùng cuối cùng của du khách nước ngoài đến Nhật Bản vào năm 2023. Mức tiêu dùng đã tăng 10,2% so với năm 2019 lên 5.306,5 tỷ Yên, mức cao kỷ lục. Chi tiêu du lịch của mỗi du khách nước ngoài đến Nhật Bản (khách du lịch thông thường) cũng tăng đáng kể, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm trước lên 213.000 yên.

Theo quốc tịch/khu vực, Đài Loan đứng đầu danh sách với 783,5 tỷ Yên (14,8%), tiếp theo là Trung Quốc với 706,4 tỷ Yên (14,3%), Hàn Quốc với 739,2 tỷ Yên (13,9%) và Mỹ với 607 tỷ Yên ( 11,4%). %), tiếp theo là Hồng Kông với 480 tỷ yên (9,0%). 5 quốc gia/khu vực hàng đầu chiếm 63,5% tổng số .

Năm 2019, Trung Quốc đã chiếm 36,8% (1.770,4 tỷ yên) trong tổng số.

Tất cả các thị trường lớn đều vượt mức năm 2019, đặc biệt là Singapore (tăng 101,2% lên 171,4 tỷ yên), Mỹ (tăng 88,1%), Canada (tăng 76,2% lên 118,1 tỷ yên), Hàn Quốc (tăng 74,1%) và Philippines (tăng 67,4% lên 110,3 tỷ yên), mức tăng trưởng đáng kể.

Nhìn vào chi tiêu du lịch mỗi người theo quốc tịch và khu vực, Úc có số tiền cao nhất là 341.000 yên, tiếp theo là Tây Ban Nha với 336.000 yên và Ý với 334.000 yên. Quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất so với năm 2019 là Ý, với mức tăng 67,6%.

Theo khoản mục chi phí, chi phí chỗ ở là phổ biến nhất ở mức 1.834,5 tỷ yên (34,6%), tiếp theo là chi phí mua sắm ở mức 1.0404,3 tỷ yên (26,5%) và chi phí ăn uống ở mức 1.195,5 tỷ yên (22,5%). So với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng cơ cấu chi phí lưu trú tăng. Chi phí mua sắm giảm từ 1,669 nghìn tỷ yên vào năm 2019.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top