Xã hội Điều gì sẽ xảy ra khi dân số giảm ? Dân số trong độ tuổi lao động của Nhật Bản tiếp tục giảm, dự kiến tăng trưởng GDP âm vào năm 2040

Xã hội Điều gì sẽ xảy ra khi dân số giảm ? Dân số trong độ tuổi lao động của Nhật Bản tiếp tục giảm, dự kiến tăng trưởng GDP âm vào năm 2040

yd_kubota1 (1).jpg


Số ca sinh năm 2022 do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố là 799.728 ca (số liệu sơ bộ). Nó đã phá vỡ mức 800.000 ca và ghi nhận mức thấp nhất từ trước đến nay. Số người chết ngày càng tăng và dân số đang giảm nhanh chóng. Dân số giảm sẽ có tác động gì đối với Nhật Bản ?

"Trường hợp khẩn cấp thầm lặng"

Đó là những gì mà sự suy giảm dân số của Nhật Bản đã được gọi. Dân số đã vượt quá 100 triệu người vào năm 1967 và đạt 128,08 triệu người vào năm 2008. Tuy nhiên sau đó, con số nhanh chóng đi xuống dốc của sự suy giảm. Theo ước tính của Viện nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia, dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 100 triệu vào năm 2053, còn 99,24 triệu người và năm 2065 sẽ giảm xuống còn 88,08 triệu người.

Điều gì xảy ra khi cơ sở "dân số" co lại?

Takuya Hoshino, nhà kinh tế trưởng tại Viện nghiên cứu Dai-ichi Life, nói rằng việc giảm số lượng lao động sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng tiềm năng.

“Do đó, chúng tôi dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế sẽ rơi vào khoảng 0% thấp trong những năm 2030 và rơi vào mức tăng trưởng âm vào năm 2040. Hệ thống an sinh xã hội chắc chắn sẽ làm tăng gánh nặng phí bảo hiểm và nhiều chi phí khác.

Ông Mamoru Maekawa, cựu quan chức của Văn phòng Nội các, người cũng đã nghiên cứu về các vấn đề về tỷ lệ sinh và dân số giảm, chỉ ra rằng "những thay đổi về thành phần dân số có nhiều vấn đề hơn so với sự suy giảm tổng dân số."

“Một vấn đề cụ thể là sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động từ 15 đến 64 tuổi, vốn là động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.”

Dân số già từ 65 tuổi trở lên tiếp tục tăng, vượt 30 triệu người năm 2015 lên 34,59 triệu người. Con số này sẽ đạt đỉnh 39,35 triệu vào năm 2042, sau đó sẽ giảm nhẹ xuống 33,81 triệu vào năm 2065. Mặt khác, dân số trong độ tuổi lao động đã đạt đỉnh 87,26 triệu vào năm 1995 và tiếp tục giảm, đạt 76,56 triệu vào năm 2015 và dự đoán đạt 45,29 triệu vào năm 2065 . So với năm 2015 và năm 2065, dân số già tăng 11,8%, trong khi dân số trong độ tuổi lao động giảm 9,4%.

“Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào nguồn vốn, lao động và năng suất. Năng suất từng được cải thiện nhờ đẩy mạnh công nghiệp hóa, nhưng khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như Công nghệ thông tin và AI tiến triển, sự đổi mới (đổi mới công nghệ) sẽ xảy ra. Trong tương lai, sức mạnh của thế hệ lao động đã được giáo dục và có được năng lực trí tuệ tiên tiến sẽ quan trọng hơn. Tầng lớp này giảm đồng nghĩa với tiềm năng tăng trưởng của Nhật Bản sẽ giảm.”

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top