Kinh tế Hai sai lầm, nguyên nhân thực sự dẫn đến sự thay đổi đánh giá “đồng yên giảm là lợi ích quốc gia” và ảnh hưởng của việc đồng yên suy yếu.

Kinh tế Hai sai lầm, nguyên nhân thực sự dẫn đến sự thay đổi đánh giá “đồng yên giảm là lợi ích quốc gia” và ảnh hưởng của việc đồng yên suy yếu.

e750f_153_820ebb2a_58c6719d.jpg


Khi đồng yên giảm giá nhanh, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tiếp tục nói rằng việc đồng yên giảm giá là một điểm cộng cho nền kinh tế Nhật Bản nói chung, nhưng sự chấp nhận của người dân đã không còn nữa.Người ta thường giải thích rằng lý do tại sao đánh giá giảm giá của đồng yên chuyển sang hướng tiêu cực là do tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản đã tăng lên và sự tác động của việc tăng xuất khẩu đã biến mất.

Tuy nhiên, có một sự hiểu lầm trong cách giải thích này, và còn những lý do khác khiến sự đánh giá của người dân về sự giảm giá của đồng yên đã thay đổi trong thời kỳ hiện nay

Tại sao đánh giá về sự giảm giá của đồng yên lại thay đổi?

Từ trước đến nay, nhiều người cho rằng đồng yên giảm giá là lợi ích quốc gia của Nhật Bản. Tuy nhiên, lần này, nhiều người cho rằng đó là một sự tiêu cực đối với Nhật Bản.

Việc đồng yên giảm giá là sự tiêu cực đối với Nhật Bản là đúng. Tuy nhiên, có một lời giải thích kỳ lạ là tại sao cách đánh giá lại thay đổi so với quá khứ.

Theo đó, ngành sản xuất trước đây thường được sản xuất trong nước nên xuất khẩu tăng lên khi đồng yên mất giá. Điều đó đã có tác động tích cực đến nền kinh tế Nhật Bản.Tuy nhiên, gần đây, tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản đã tăng lên, do đó hiệu ứng này đã biến mất. Tuy nhiên, việc giải thích này không chính xác ở hai khía cạnh.

Tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài vẫn giữ nguyên kể từ 10 năm trước.

Sai lầm đầu tiên là người ta nói rằng tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài đã tăng lên trong thời gian gần đây.

Có một số cuộc khảo sát về tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài. Theo "Khảo sát cơ bản về hoạt động kinh doanh ở nước ngoài" (khảo sát của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, tháng 9 năm 2020), cả trên tổng thể cũng như trên cơ sở doanh nghiệp, không có xu hướng nào cho thấy tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài đã tăng lên trong thời gian gần đây. Tỷ lệ khá chậm, nhưng nó đang có xu hướng giảm.

Tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài của các công ty sản xuất trong nước trong năm 2019 ( dựa trên tất cả các công ty trong nước ) là 23,4%, giảm 1,7 điểm phần trăm so với năm trước. Nhìn vào cơ sở các công ty nước ngoài, tỷ lệ này là 37,2% trong năm 2019, thấp hơn 1,5 điểm phần trăm so với 38,7% trong năm 2017.

Điều này là vì đồng yên mất giá do Abenomics, và lợi thế sản xuất ở nước ngoài bị giảm đi. Có thể thấy từ báo cáo của Văn phòng Nội các "Báo cáo Khảo sát Bảng câu hỏi về Hành vi Doanh nghiệp" (tháng 3 năm 2022) rằng tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài không tăng mạnh.

Đối với thiết bị giao thông, tỷ lệ sản xuất trong nước ở nước ngoài cao tới 40%. Ngay cả sản phẩm dệt may và thiết bị điện cũng vượt 30%. Tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài đã tiếp tục tăng gần như ổn định từ những năm 1980 đến năm 2013. Và tỷ lệ này tăng mạnh ngay trước Abenomics trong cuộc khảo sát này ( tăng từ 17,7% năm 2012 lên 21,6% năm 2013 ). Đây là tình hình của 10 năm trước.

Vào năm 2013, khi Abenomics bắt đầu, tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài của ngành sản xuất đã tăng lên gần như tương đương với năm 2021, do đó, ngay cả khi đồng yên giảm giá do Abenomics, xuất khẩu sẽ không tăng.Nếu mong đợi Abenomics làm tăng xuất khẩu thì đó hoàn toàn là một sai lầm.

Và trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu bằng đô la của Nhật Bản đạt 798,6 tỷ đô la vào năm 2012 và chưa bao giờ vượt quá con số đó (641,3 tỷ đô la trong năm 2020 ).

Cán cân thương mại đã xấu đi kể từ nửa cuối những năm 1990 do đồng yên giảm giá.

images - 2022-05-12T180701.127.jpg


Có một sai sót khác trong việc giải thích nguyên nhân khiến việc đánh giá đồng yên bị thay đổi, ngoài xu hướng của tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài. Đó là lời giải thích rằng "sự giảm giá của đồng yên đã làm tăng xuất khẩu cho đến nay, vì vậy nó được hy vọng cho Nhật Bản."

Tỷ giá hối đoái không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu mà còn ảnh hưởng đến nhập khẩu. Câu hỏi đối với Nhật Bản không phải là xuất khẩu sẽ như thế nào, mà là cán cân thương mại sẽ như thế nào. Dữ liệu về điều này được thể hiện trong bài viết "Khủng hoảng cán cân vãng lai của Nhật Bản 'khắc phục thâm hụt', ngăn chặn vòng xoáy mất giá của đồng yên là vấn đề quan trọng nhất của chính trị" (ngày 5 tháng 5 năm 2022).

Tỷ giá hối đoái thực tế của Nhật Bản tiếp tục tăng trong suốt những năm 1970 và 1980 và đạt đỉnh vào giữa những năm 1990. Kể từ đó, đồng yên liên tục mất giá. Điều này làm gia tăng xuất khẩu. Nhưng trên thực tế, nhập khẩu đã tăng lên đáng kể. Kết quả là cán cân thương mại trở nên xấu đi.

Đó là khi tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản vẫn ở mức 10%. Do đó, nguyên nhân khiến cán cân thương mại xấu đi không phải do chuyển dịch ra nước ngoài. Nguyên nhân là do Trung Quốc, quốc gia đã thành công trong công nghiệp hóa, đã dành mất thị trường của Nhật Bản.

Cán cân thương mại của Nhật Bản ở mức đen tối cho đến giữa những năm 1980. Đây là thời điểm mà tỷ giá hối đoái trở nên mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, việc đồng thời tăng giá và mở rộng thặng dư cán cân thương mại, sau đó đồng yên giảm giá và thu hẹp thặng dư cán cân thương mại xảy ra cùng lúc.

Đây là một mối tương quan, và không thể xác định ngay được nguyên nhân nào dẫn đến kết quả nào.Tuy nhiên, dữ liệu không ủng hộ động thái cho rằng đồng yên giảm giá sẽ làm tăng thặng dư thương mại.

Đặc điểm của việc đồng yên giảm giá lần này là không thể giúp giá nhập khẩu tăng cao.

ダウンロード - 2022-05-12T180721.515.jpg


Sau đó, tại sao đánh giá của mọi người về sự giảm giá của đồng yên lại thay đổi trong lần này ?

Sự giảm giá của đồng Yên lần này khác với những lần trước do các công ty đã không hoàn toàn chuyển việc tăng giá nguyên vật liệu do giá nhập khẩu tăng vọt sang giá thành sản phẩm. Cho đến nay, sự gia tăng chi phí đã được chuyển sang giá sản phẩm, và cuối cùng là cho người tiêu dùng. Nói cách khác, các công ty chỉ có thể tận hưởng sự gia tăng doanh số bán hàng do giá xuất khẩu bằng đồng yên tăng.

Do đó, lợi nhuận sẽ tăng lên. Vì vậy việc đồng yên giảm giá được coi là điều mong muốn đối với các công ty. Tuy nhiên, trong bối cảnh đồng yên mất giá như hiện nay, việc tăng giá nhập khẩu quá lớn, và nhu cầu tiêu dùng ngày càng suy yếu do Corona nên không thể thay đổi được.

Mặt khác, các hộ gia đình cũng ngày càng phải chịu gánh nặng do giá cả tăng cao trong khi mức lương không tăng.

Đây là lý do khiến đánh giá của người dân về sự mất giá của đồng yên đã thay đổi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top