Pháp luật "Hệ thống mã số cá nhân" tố tụng vi hiến. Tòa án Osaka cũng bác bỏ đơn khiếu nại của nguyên cáo. Người dân thua kiện ở tám tòa án trên toàn quốc

Pháp luật "Hệ thống mã số cá nhân" tố tụng vi hiến. Tòa án Osaka cũng bác bỏ đơn khiếu nại của nguyên cáo. Người dân thua kiện ở tám tòa án trên toàn quốc

Tòa án Osaka đã bác bỏ yêu cầu này vào ngày 4 trong một phiên tòa trong đó một nhóm người dân đang tìm kiếm lệnh chống lại hoạt động của "hệ thống mã số cá nhân" (my number), hệ thống thu thập thông tin cá nhân của người dân được cho rằng nó vi hiến.

Người dân ở phía nguyên cáo đã phàn nàn rằng “hệ thống mã số cá nhân” trái với Điều 13 của Hiến pháp đảm bảo quyền riêng tư." Tòa án Osaka đã chỉ ra trong phán quyết ngày 4 rằng Điều 13 của Hiến pháp đảm bảo quyền tự do không tiết lộ thông tin cá nhân của người dân cho bên thứ ba. Trên cơ sở đó, chúng tôi đánh giá rằng mục đích của hệ thống mã số cá nhân cho phép các cơ quan chính phủ sử dụng số cá nhân để quản lý và sử dụng thông tin hiệu quả, là hợp pháp và các biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin đang được thực hiện. Và bác bỏ yêu cầu của nguyên cáo rằng "không có gì nguy hiểm khi thông tin sẽ được thu thập và công bố ngoài phạm vi mục đích." Các phiên tòa tương tự trên hệ thống mã số cá nhân đã được đệ trình lên tám tòa án trên toàn quốc vào năm 2015, tất cả đều do nguyên cáo thua kiện.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-02-05T092609.482.jpg
    ダウンロード - 2021-02-05T092609.482.jpg
    9.9 KB · Lượt xem: 180

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top