Xã hội Hỗ trợ du học sinh nước ngoài khó khăn do Corona . Tăng lương theo giờ bằng đánh giá hiệu quả công việc "OHINERI"

Xã hội Hỗ trợ du học sinh nước ngoài khó khăn do Corona . Tăng lương theo giờ bằng đánh giá hiệu quả công việc "OHINERI"

9 (24).jpg


Hiệp hội Lao động Osaka (quận Chuo , Osaka) và chính quyền tỉnh Osaka sẽ bắt đầu một hệ thống gọi là "OHINERI" để tăng lương theo giờ để đáp ứng "hiệu suất làm việc" để giúp đỡ các du học sinh nước ngoài đang gặp khó khăn kiếm sống do thảm họa Corona . Quỹ đã huy động được 5 triệu yên thông qua huy động vốn cộng đồng trên Internet và tính đến ngày 7 tháng 7, khoảng 1,7 triệu yên đã được huy động. Thời hạn là 30 ngày.

Theo thống kê của hiệp hội, có 26.000 du học sinh nước ngoài đang sinh sống và học tập tại tỉnh. Một bảng câu hỏi được thực hiện khoảng một năm trước cho thấy khoảng 30% đã mất việc làm bán thời gian và hiệp hội phân tích, "Du học sinh nước ngoài làm việc vì học phí và chi phí sinh hoạt. Điều này gây khó khăn cho việc tiếp tục học tập tại Nhật Bản". Vì vậy, hợp tác với các công ty, hiệp hội đã đưa ra hệ thống cung cấp nơi làm việc cho du học sinh, đánh giá “hiệu suất làm việc” như năng lực tiếng Nhật, tính tích cực, thái độ làm việc theo thang điểm 5 và tăng lương theo giờ bằng các quỹ được huy động tương ứng.

Vì thời gian làm việc bán thời gian tối đa cho du học sinh nước ngoài là 28 giờ một tuần, mục đích là để phục hồi tình hình kinh tế bằng cách tăng lương theo giờ. Việc đánh giá sẽ được thực hiện bởi các công ty. Hiệp hội cho biết "Chúng tôi muốn hỗ trợ động lực của các du học sinh nước ngoài bằng một hệ thống nâng cao đánh giá nếu họ làm hết sức mình, thay vì cung cấp một số tiền hỗ trợ đồng đều." . Trước hết cần phải có đơn đăng ký từ một công ty để sử dụng hệ thống và 150 du học sinh nước ngoài đã đủ điều kiện. Một trang web cho các công ty dự kiến sẽ được phát hành vào cuối tháng Sáu.

Có thể nhận hỗ trợ từ trang web huy động vốn cộng đồng (http://readyfor.jp/projects/ohineri). Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Hiệp hội Lao động Osaka (06 4794 7355).

( Nguòn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top