Covid-19 Hôm nay Osaka, Aichi, Okinawa đều có con số dương tính trong ngày cao nhất

Covid-19 Hôm nay Osaka, Aichi, Okinawa đều có con số dương tính trong ngày cao nhất

Thời điểm 5 giờ chiều ngày hôm nay (29 tháng 7) mặc dù chưa có tin chính thức nhưng theo tin tức báo chí thì các tỉnh Osaka, Aichi, Okinawa đều có số người dương tính cao Nhất từ trước đến nay. Riêng Tokyo có khuynh hướng giảm xuống.

osakakorona.jpg

Cụ thể con số hiện tại như sau:Osaka khoảng trên dưới 220 người. Đây là lần đầu tiên Osaka có số người dương tính trong một ngày vượt con số 200.

https://news.yahoo.co.jp/articles/5885b387327229da78670e3ca65768e18c76009bAichi 159 người. Đây cũng là kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

https://news.yahoo.co.jp/articles/296d64ffe3b3b6537d7223b40b8e771837837152Okinawa 44 người. Cũng là con số cao nhất từ trước đến nay.

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6366823Tokyo 250 người. Có khuynh hướng giảm hơn mấy hôm trước.

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6366818
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top