Việc làm Khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Hơn một phần tư các công ty đảm bảo cơ hội việc làm cho đến 70 tuổi, tăng so với năm trước.

Việc làm Khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Hơn một phần tư các công ty đảm bảo cơ hội việc làm cho đến 70 tuổi, tăng so với năm trước.

ダウンロード - 2022-12-16T150740.705.jpg


Một cuộc khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi cho thấy tỷ lệ phần trăm các công ty tạo ra môi trường để nhân viên có thể làm việc đến 70 tuổi, chẳng hạn như tăng tuổi nghỉ hưu đã tăng 2,3 điểm phần trăm so với năm trước lên 27,9 %.

Việc sửa đổi Đạo luật ổn định việc làm của người cao tuổi, có hiệu lực vào tháng 4 năm ngoái buộc các công ty trên toàn quốc phải nỗ lực tạo ra một môi trường mà nhân viên có thể làm việc cho đến khi 70 tuổi.

Khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản tiến hành khảo sát hơn 230.000 công ty trong nước có từ 21 nhân viên trở lên về tình trạng cải thiện môi trường làm việc, tính đến tháng 6 năm nay, các công ty đã chuẩn bị một môi trường để nhân viên có thể làm việc đến tuổi 70 đã tăng 2,3 điểm so với năm ngoái lên 27,9%.

▽ 21,8% công ty đã áp dụng "hệ thống việc làm liên tục" như tái tuyển dụng , ▽ 3,9% bãi bỏ tuổi nghỉ hưu và ▽ 2,1% tăng tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, theo quy mô công ty, ▽ 28,5% thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ có từ 21 đến 300 nhân viên , trong khi ▽ 20,4% là doanh nghiệp lớn có từ 301 nhân viên trở lên, mức chênh lệch là 8%.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, `` Trong khi các công ty vừa và nhỏ thiếu lao động nghiêm trọng đang áp dụng hệ thống này, nhiều công ty lớn có thể vẫn đang chờ xem tình hình sẽ diễn ra như thế nào, vì hệ thống nhân sự sẽ trở nên phức tạp khi đưa vào áp dụng .''

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top