Covid-19 Kyoto, tiêu chuẩn cảnh báo đặc biệt về corona cấp cao nhất, xác nhận 32 người nhiễm mới vào trưa ngày 17, khả năng còn tăng thêm

Covid-19 Kyoto, tiêu chuẩn cảnh báo đặc biệt về corona cấp cao nhất, xác nhận 32 người nhiễm mới vào trưa ngày 17, khả năng còn tăng thêm

Vào ngày 17, hơn 30 người nhiễm vi-rút corona mới đã được xác nhận ở tỉnh Kyoto, và đạt nó đã đạt đến "tiêu chuẩn cảnh báo đặc biệt", là mức cao nhất trong ba mức tiêu chuẩn do tỉnh đề ra. Con số đã được nâng lên lần đầu tiên sau khoảng 3 tháng kể từ ngày 28 tháng 8. Văn phòng tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp của trụ sở các biện pháp đối phó corona mới vào ngày 19 để xem xét các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tiêu chuẩn cảnh báo đặc biệt được áp dụng khi số người mắc mới trung bình mỗi ngày là 20 người trở lên trong tuần trước. Vào ngày 17, tiêu chuẩn đạt khi số người mắc mới vượt quá 20 người. Theo thành phố Kyoto, 32 người đã được xác nhận vào trưa ngày 17. Số người mới nhiễm ở tỉnh Kyoto vào ngày 17 có khả năng sẽ tăng thêm.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2020-10-01T103506.517.jpg
    ダウンロード - 2020-10-01T103506.517.jpg
    10.5 KB · Lượt xem: 335

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top