Xã hội Năng suất lao động của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục mới , không thể phát huy được năng lực học tập cao.

Xã hội Năng suất lao động của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục mới , không thể phát huy được năng lực học tập cao.

20231222-00000161-kyodonews-000-1-view.jpg


Theo bảng so sánh quốc tế về năng suất lao động năm 2022 do Trung tâm Năng suất Nhật Bản công bố ngày 22, Nhật Bản đứng thứ 30/38 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đây là mức giảm thêm hai bậc so với năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 1970, từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập . Đặc biệt, mặc dù vượt xa mức trung bình của OECD về năng lực học tập và các chỉ số giáo dục, nhưng người ta cho rằng Nhật Bản chưa thể chuyển hóa thế mạnh của mình thành việc tạo ra giá trị gia tăng.

So với năm 2019, trước khi bùng phát Corona, năng suất đã tăng 2,0%, nhưng các quốc gia khác đã cải thiện năng suất nhiều hơn, dẫn đến thứ hạng của Nhật Bản bị tụt tương đối.

Năng suất sẽ cho biết người lao động tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng trong một khoảng thời gian nhất định.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top