Xã hội Năng suất lao động của Nhật Bản đứng thứ 27/38 nước OECD, thấp nhất từ trước đến nay. Ít hơn 60% so với vị trí thứ 7 là Mỹ.

Xã hội Năng suất lao động của Nhật Bản đứng thứ 27/38 nước OECD, thấp nhất từ trước đến nay. Ít hơn 60% so với vị trí thứ 7 là Mỹ.

4jkl4CfYnbWoWyzD5J8BrXpInd64z8j2avSaoSQWZ_AqIfTucJ0wQAlnZUuogsngjqlbrVznf8lTF2eEO0YKHbUIfMZNsh...jpg


Theo kết quả so sánh quốc tế về năng suất lao động năm 2021 do Trung tâm Năng suất Nhật Bản công bố ngày 19, năng suất lao động mỗi giờ của Nhật Bản là 49,9 đô la, đứng thứ 27 trong số 38 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đây là thứ hạng thấp nhất của Nhật Bản kể từ năm 1970, khi bắt đầu có dữ liệu so sánh.

Năng suất lao động thể hiện số lượng hàng hóa và dịch vụ mà một công nhân sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định tính bằng đồng đô la. Ireland đứng đầu danh sách với giá $139,20. Mỹ đứng thứ 7 với mức 85,0 đô la, cao nhất trong số 7 nước phát triển.

Tại Nhật Bản là 5.006 yên khi được quy đổi theo sức mua tương đương, có tính đến sự khác biệt về giá ở mỗi quốc gia. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đã tăng lên, nhưng người ta cho rằng việc tăng số giờ làm việc do bình thường hóa nền kinh tế sau thảm họa Corona đã dẫn đến áp lực giảm năng suất.

Nhật Bản được cho là đầu tư ít hơn vào con người so với các nước phát triển khác. Trung tâm Năng suất Nhật Bản chỉ ra rằng "đầu tư vào nguồn nhân lực là điều cần thiết để cải thiện năng suất.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top