Xã hội Người Nhật sẽ “tuyệt chủng”? “Tương lai đáng sợ của dân số giảm mạnh” mà nhiều người vẫn chưa trực tiếp đối mặt.

Xã hội Người Nhật sẽ “tuyệt chủng”? “Tương lai đáng sợ của dân số giảm mạnh” mà nhiều người vẫn chưa trực tiếp đối mặt.

ダウンロード - 2024-01-11T162913.087.jpg


Tương lai của dân số “không phải là một dự đoán”

Suy giảm dân số gây ra nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh và các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhưng tác động đến hệ thống việc làm và năng suất lao động là đặc biệt đáng kể.

Ví dụ, có những tập quán lao động chỉ có ở Nhật Bản, chẳng hạn như thâm niên và làm việc suốt đời. Những thứ này sẽ sớm không còn tồn tại. Điều này là do giả định rằng số người được tuyển dụng sẽ tiếp tục ổn định, bằng hoặc lớn hơn số người sẽ nghỉ hưu do đến tuổi nghỉ hưu, v.v.

Sự sụp đổ của hệ thống thâm niên sẽ thúc đẩy sự dịch chuyển việc làm và chấm dứt việc làm suốt đời. Với sự xuất hiện của những thay đổi mạnh mẽ do suy giảm dân số, tương lai của bất kỳ công ty nào không còn được đảm bảo an toàn. Các công ty cần nhận ra rằng họ không còn tồn tại để hỗ trợ đầy đủ cho mọi người.

Trên thực tế, tương lai của dân số không phải là một dự đoán. Đó là sự phóng chiếu của hoàn cảnh ra đời “trong quá khứ”.

Nếu đếm số trẻ em sinh ra trong năm qua, bạn gần như có thể dự đoán chắc chắn số người sẽ 20 tuổi trong 20 năm nữa và 30 tuổi trong 30 năm nữa. Ví dụ: hãy kiểm tra xem số lượng sinh viên mới tốt nghiệp đại học sẽ giảm bao nhiêu trong tương lai.

Tác hại lớn nhất do tỷ lệ sinh giảm gây ra

Phần lớn tham gia lực lượng lao động ở độ tuổi khoảng 20, khi đã tốt nghiệp trung học, dạy nghề hoặc đại học. Vì vậy, hãy tính xem trình độ của những người ở độ tuổi đầu 20 20 năm sau so với ngày nay sẽ như thế nào.

Theo số liệu thống kê quan trọng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, có thể tính toán những yếu tố cấu thành một người ở độ tuổi "20" tính đến năm 2021. Điều này áp dụng cho những người sinh từ năm 1997 đến năm 2001, do đó tổng số ca sinh trong những năm đó 5 năm là 5.933.690 người . Mặt khác, vào năm 2021, có 4.382.242 người sinh từ năm 2017 đến năm 2021 từ 0 đến 4 tuổi (= những người sẽ ở độ tuổi 20 sau 20 năm nữa). So sánh cả hai, 20 năm sau, số người ở độ tuổi 20 sẽ ít hơn 26,1%.

Nhiều công ty lập kế hoạch nguồn nhân lực trong nhiều năm tới. Nếu số lượng sinh viên mới tốt nghiệp giảm xuống còn 3/4 chỉ trong 20 năm, kế hoạch sẽ phải được xem xét lại. Nếu số lượng nhân viên giảm đến mức này trong một thời gian ngắn, có khả năng ngay cả những công ty lớn và những ngành phổ biến cũng không thể tuyển đủ nhân lực.

Nếu chúng ta chỉ đơn giản tăng tuổi nghỉ hưu để buộc phải tiếp tục theo thâm niên và làm việc suốt đời khi số lượng người trẻ được dự đoán sẽ giảm đến mức như vậy thì người trẻ sẽ cảm thấy bị mắc kẹt.

Nếu số lượng sinh viên mới tốt nghiệp giảm, sẽ khó mang lại luồng không khí trong lành cho tổ chức và tổ chức sẽ bị chi phối bởi phong cách. Tác động tiêu cực lớn nhất của tỷ lệ sinh giảm là số lượng thanh niên ở nhiều nơi đang trở nên cực kỳ ít, động lực (= sức sống) của xã hội và các tổ chức bị giảm sút. Ngay cả khi các thành viên tương tự có thảo luận nhiều lần thì chỉ có những ý tưởng tương tự mới được đưa ra.

Thực tế là các lĩnh vực tăng trưởng mới chậm xuất hiện trong nền kinh tế Nhật Bản hoàn toàn không liên quan đến tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top