Việc làm Nhật Bản : 36% nhân viên công ty "cân nhắc chuyển việc" nếu không có mức tăng lương mong muốn.

Việc làm Nhật Bản : 36% nhân viên công ty "cân nhắc chuyển việc" nếu không có mức tăng lương mong muốn.

4jkl4CfYnbWoWyzD5J8BrQIqM5VG7dWeQ4YChLcv2kAlEFK9mUeExnzrhlnsmxkhQqMA9yYiPfj8invRZlODS_e0um4jr4...jpg


Dịch vụ chuyển việc "DODA" do PERSOL CAREER điều hành đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc tăng lương đối với những người đi làm ở độ tuổi 20 đến 60 và các nhà quản lý nhân sự tại các công ty. 67,8% doanh nghiệp trả lời đã thực hiện (hoặc có kế hoạch tăng) lương sau cuối năm 2022.

Tình hình theo quy mô và ngành

Theo quy mô, 76,1% "công ty lớn có từ 1.000 nhân viên trở lên" và 64,1% "công ty vừa và nhỏ có từ 10 đến 999 nhân viên" đã thực hiện hoặc có kế hoạch tăng lương. Có thể thấy, đà tăng lương đang lan rộng không chỉ đến các công ty lớn mà còn lan sang cả các công ty vừa và nhỏ.

Theo ngành, số công ty quyết định tăng lương nhiều nhất là "nhà sản xuất" (80,6%), tiếp theo là "tài chính" (75,2%) và "công nghệ thông tin /truyền thông" (74,1%). Mục đích tăng lương thứ nhất là “ứng phó với việc tăng giá” (55,5%), thứ 2 là “Cải thiện sự gắn kết của nhân viên” (38,3%), thứ 3 là “Cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên” (34,9%).

Các biện pháp tăng lương

“Rà soát lại hệ thống nhân sự” (38,9%) là biện pháp phổ biến nhất được thực hiện để tăng lương. Các phản hồi khác bao gồm “sử dụng dự trữ nội bộ” (18,5%) và “chuyển giá sang sản phẩm và dịch vụ” (14,1%).

36,0% trả lời sẽ “xem xét chuyển việc” nếu không đạt được mức tăng lương như mong muốn. Công ty chỉ ra rằng: "Bên cạnh việc khó đạt được sự hài lòng về mức lương thực tế, còn có 'sự phát triển không đạt yêu cầu' và 'cảm giác thiếu kiên nhẫn vì không thể mong đợi sự thăng tiến trong sự nghiệp' do tiền lương không tăng. "

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Đối tượng của cuộc khảo sát cá nhân là các nhân viên nam giới và nữ giới ở độ tuổi từ 20 đến 60 đang cân nhắc hoặc quan tâm đến việc thay đổi công việc trên toàn quốc ( nhân viên chính thức / nhân viên hợp đồng không phải là bộ phận nhân sự ), và mục tiêu của cuộc khảo sát doanh nghiệp là trên toàn quốc.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top