Người Nhật Nhật Bản: 55% "phản đối" việc nhà máy điện hạt nhân Fukushima xử lý nước thải ra biển

Người Nhật Nhật Bản: 55% "phản đối" việc nhà máy điện hạt nhân Fukushima xử lý nước thải ra biển

Khi được hỏi về việc xử lý nước ô nhiễm đã qua xử lý tích tụ trong khuôn viên của Nhà máy điện hạt nhân TEPCO Fukushima Daiichi trong một cuộc khảo sát ý kiến công chúng (qua thư) của Asahi Shimbun, 32% số người được hỏi đồng ý với việc chính phủ xem xét việc xả nước này ra biển. Còn lại, "phản đối" là 55%. Hơn 80% trả lời rằng họ "cảm thấy" lo sợ về thiệt hại đối với các sản phẩm hàng hải do việc xả thải.

Chính phủ đang có những điều chỉnh cuối cùng như các biện pháp chống lại những tin đồn về nguồn nước bị ô nhiễm đã qua xử lý theo hướng xả ra biển.

Cuộc khảo sát đã yêu cầu những ưu và khuyết điểm của việc "loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ từ nước bị ô nhiễm và xả nước đã qua xử lý pha loãng dưới tiêu chuẩn quốc gia ra biển."

50% số người ủng hộ Nội các và 47% số người ủng hộ khu vực tư nhân phản đối việc thả ra biển, và cả hai đều vượt quá mức ủng hộ của họ. Nam giới có 44% ủng hộ và 46% phản đối, trong khi phụ nữ là 22% ủng hộ và 62% phản đối.

Tổng cộng 86% "cảm thấy" lo lắng rằng các sản phẩm biển sẽ bị hư hại do tin đồn do sự xả thải ra biển, "rất lớn" là 42% và "ở một mức độ nào đó" là 44%. "Không cảm thấy" là "quá nhiều" 9%, và "không hề" 2%, tổng cộng là 11%. 68% số người được hỏi cho biết họ "cảm thấy" tin đồn, ngay cả khi họ đồng ý với việc xả ra biển.

Chúng tôi cũng đã nghe về phản ứng của chính phủ đối với sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. 67% trả lời "không đánh giá" và 20% trả lời "đánh giá". Ngay cả trong số những người ủng hộ khu vực tư nhân, 56% trả lời rằng họ sẽ không đánh giá nó. Những người không "đánh giá" phản ứng của chính phủ đối với vụ tai nạn nói rằng 64% số người được hỏi không đồng ý với việc xả nước đã qua xử lý ra đại dương.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 11 đến tháng 12 năm ngoái cùng thời điểm với cuộc khảo sát liên quan đến virus corona mới. Đối tượng là 3000 người được chọn ngẫu nhiên từ các cử tri trên toàn quốc, với 2126 câu trả lời hợp lệ và tỷ lệ thu lại là 71%.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-01-04T093027.033.jpg
    ダウンロード - 2021-01-04T093027.033.jpg
    7.9 KB · Lượt xem: 1,002

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top